علمی و پزشکی

جدیدترین آمار کرونا در جهان؛ ابتلای جدید بیش از ۱۰۷ هزار نفر

جدیدترین آمار کرونا در جهان؛ ابتلای جدید بیش از ۱۰۷ هزار نفر

به گزارش شفاف، طبق آخرین آمارهای جهانی، ابتلاء به ویروس کرونا در طول ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۱۰۷ هزار و ۴۷۶ نفری شمار مبتلایان به این ویروس، تا کنون به ۶۷۶ میلیون و ۳۹۹ هزار و ۹۰۳ نفر رسیده است.

 

جان باختگان ناشی از کرونا در جهان با رشد ۸۹۵ نفر در یک روز به ۶ میلیون و ۷۷۳ هزار و ۴۱۵ نفر رسیده است.

 

آمار بهبودیافتگان نیز به ۶۴۸ میلیون و ۸۸۱ هزار و ۵۶۲ نفر رسیده است.

 

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا و ایران به شرح زیر است: (اعداد درون پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.)

 

۱. آمریکا، ۱۰۴ میلیون و ۵۰۹ هزار و ۲۶۱ نفر (۶۹۸۵ ابتلای جدید)

 

۲. هند، ۴۴ میلیون و ۶۸۳ هزار و ۵۴۳ نفر (۸۹ ابتلای جدید)

 

۳. فرانسه، ۳۹ میلیون و ۵۴۳ هزار و ۱۱۸ نفر (۷۱۸ ابتلای جدید)

 

۴. آلمان، ۳۷ میلیون و ۸۴۲ هزار و ۲۲۳ نفر (۱۹ هزار و ۶۴۶ ابتلای جدید)

 

۵. برزیل، ۳۶ میلیون و ۸۷۸ هزار و ۷۷۴ نفر (۹۸۲۸ ابتلای جدید)

 

۶. ژاپن، ۳۲ میلیون و ۷۶۰ هزار و ۳۱۷ نفر (۱۵ هزار و ۶۱۲ ابتلای جدید)

 

۷. کره جنوبی، ۳۰ میلیون و ۲۶۳ هزار و ۲۶۱ نفر (۵۸۵۰ ابتلای جدید)

 

۸. ایتالیا، ۲۵ میلیون و ۴۸۸ هزار و ۱۶۶ نفر (بدون ابتلای جدید)

 

۹. انگلستان، ۲۴ میلیون و ۲۹۳ هزار و ۷۵۲ نفر (بدون ابتلای جدید)

 

۱۰. روسیه، ۲۲ میلیون و ۴ هزار و ۸۲۸ نفر (۸۰۸۴ ابتلای جدید)

 

۱۸. ایران، هفت میلیون و ۵۶۴ هزار و ۸۸۱ نفر (۱۲۵ ابتلای جدید)

 

آمار ۱۰ کشور اول از لحاظ شمار جان‌باختگان ناشی از کرونا و ایران به شرح زیر است: (اعداد داخل پرانتز شمار جان‌باختگان جدید هر کشور است).

 

۱. آمریکا، یک میلیون و ۱۳۶ هزار و ۴۴۸ نفر (۶۲ جان باخته )

 

۲. برزیل، ۶۹۷ هزار و ۴۳۹ نفر (۷۸ جان باخته )

 

۳. هند، ۵۳۰ هزار و ۷۴۵ نفر (بدون جان باخته )

 

۴. روسیه، ۳۹۵ هزار و ۳۱۹ نفر (۴۰ جان باخته )

 

۵. مکزیک، ۳۳۲ هزار و ۴۷۵ نفر (۸۲ جان باخته )

 

۶. پرو، ۲۱۹ هزار و ۱۹۵ نفر (۲۸ جان باخته )

 

۷. انگلستان، ۲۰۴ هزار و ۸۹۸ نفر (بدون جان باخته )

 

۸. ایتالیا، ۱۸۷ هزار و ۲۷۲ نفر (بدون جان باخته )

 

۹. آلمان، ۱۶۶ هزار و ۲۹۲ نفر (۱۶۴ جان باخته )

 

۱۰. فرانسه، ۱۶۴ هزار و ۴۲۷ نفر (۴۰ جان باخته )

 

۱۲. ایران، ۱۴۴ هزار و ۷۶۴ نفر (۷ جان باخته )

 

 

دکمه بازگشت به بالا