دیه کامل زن

  • حوادثجدول دیه اعضای بدن در سال 1400

    جدول دیه اعضای بدن در سال 1400

    توضیح دیه اعضای بدن و نحوه تعیین دیه اعضای بدن 1402 در قانون مجازات اسلامی چهار نوع مجازات بیان شده است که عبارتند از مجازات حدی ، قصاص ، مجازات دیه و مجازات تعزیری . دیه ، مجازات اصلی جرایم غیر عمدی می باشد، علاوه بر این، در جرایمی که قصاص در آن ، ممکن نبوده یا طرفین دعوا ، بر پرداخت دیه توافق کنند ، دیه پرداخت می شود. در واقع ، دیه ، مالی است که باید فردی که صدمه ای را به فرد دیگری وارد کرده به فرد مجنی علیه پرداخت نماید. اگر آسیبی به اعضا سرایت کرده و منجر…

دکمه بازگشت به بالا