اجتماعی

ارجاع بند مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌های صندوق ذخیره فرهنگیان به کمیسیون تلفیق

ارجاع بند مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌های صندوق ذخیره فرهنگیان به کمیسیون تلفیق

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه را که به تجدید ارزیابی دارایی‌های صندوق دخیره فرهنگیان و لحاظ کردن معافیت مالیاتی برای این دارایی‌ها بازمی‌گشت را جهت اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

به گزارش ایواره، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه، تبصره‌های ۱ و ۲ بند چ ماده ۸۸ لایحه را به منظور بررسی مجدد و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

محمد باقر قالیباف، ضمن ارجاع این بند به کمیسیون تلفیق تاکید کرد: کمیسیون تنها به نحوی این بند را اصلاح کند که دولت ظرف شش ماه اول اجرای قانون برنامه مکلف به تهیه اساسنامه برای صندوق ذخیره فرهنگیان شده و آن را به مجلس ارائه کند. ما نمی توانیم برای بخشی که از نظر حقوقی تکلیف آن مشخص نبوده و حتی اساسنامه ندارد، معافیت مالیاتی لحاظ کنیم.

در تبصره ۱ بند چ ماده ۸۸ آمده است که وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان در جهت کاهش تصدی گری و بنگاهداری صندوق ذخیره فرهنگیان، دارایی های صندوق را تجدید ارزیابی کند. دارایی های تجدید ارزیابی شده معاف از پرداخت مالیات می‌باشند و افزایش هزینه استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. سهم هر یک از فرهنگیان پس از تجدید ارزیابی با قابلیت واگذاری در بازار سرمایه مشخص می گردد.

در تبصره ۲ بند چ ماده ۸۸ لایحه آمده است که  وزارت آموزش و پرورش مکلف است شش ماه پس از تصویب این قانون، اساسنامه مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان را در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع مشکلات معیشتی آنها، نقش پذیری فرهنگیان در هیأت امنا و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی، رفع تعارض منافع و تعیین وضعیت حقوقی آن مورد بازنگری قرار داده به طوری که در پایان برنامه هشتاددرصد (%۸۰) ازبنگاه های صندوق، واگذار و صندوق از طریق سهام غیرمدیریتی دارایی های افراد را مدیریت نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند.

انتهای پیام

کارگروه خبری اجتماعی

نویسنده اجتماعی با تمرکز بر مسائل اجتماعی در کشورهای در حال توسعه و تلاش برای ارتقای زندگی اجتماعی در این مناطق.
دکمه بازگشت به بالا