برای گرفتن پایان کار ساختمان کجا باید رفت؟

همان طور که قبل از آغاز پروژه‌های ساختمانی مالکین یا پیمانکاران پروژه به منظور پیشبرد قانونی تمامی مراحل ساخت و ساز به اخذ پروانه ساختمان از سوی شهرداری نیاز دارند، پس از اتمام مراحل ساخت و ساز ساختمان برای انتقال سند ملک به گواهی نیاز دارند که با در نظر گرفتن شناسنامه فنی ملک از سوی شهرداری‌ها صادر می‌گردد و با نام سند پایان کار ساختمان شناخته می‌شود.

صدور پایان کار ساختمان به این معنا می‌باشد که از نظر شهرداری و سازمان نظام مهندسی تمامی مراحل ساخت و ساز ساختمان در چارچوب قانونی انجام شده است. جدولی که در اولین صفحه سند پروانه ساختمان دیده می‌شود بیانگر جزئیات مراحل ساخت و ساز مربوط به ملک مورد نظر است و مواردی از قبیل متراژ هر واحد مسکونی، تعداد پارکینگ و غیره به طور کامل مشخص شده است. در صورتی که مالک پروژه موارد مذکور را رعایت نکرده باشد در اخذ گواهی پایان کار ساختمان با مشکلاتی مواجه می‌شود که در بعضی مواقع با تخریب ساختمان همراه است.

مفهوم پایان کار ساختمان

پس از به پایان رسیدن تمامی مراحل ساخت و ساز، مالکین یا پروژه موظفند برای اخذ گواهی پایان کار به شهرداری‌ منطقه مراجعه کنند. اخذ گواهی پایان کار ساختمان برای دریافت سند ملک مربوطه و امکان فروش و انتقال ملک به غیر الزامی است. در صورتی که مالکین پروژه برای اخذ گواهی پایان کار ساختمان از سوی شهرداری‌ها اقدام نکرده باشند نمی‌توانند به هیچ عنوان ملک را به فروش برسانند و امکان نقل و انتقال ملک در دفتر اسناد رسمی وجود ندارد.

پس از ثبت گواهی پایان کار ساختمان توسط مالک پروژه و طی مراحل قانونی مربوطه، در صورتی که ملک از نظر شهرداری، وزارت مسکن، شهرسازی و ارگان‌های مربوطه هیچ گونه مغایرتی با قوانین تعیین شده در سند پروانه ساختمان نداشته باشد، گواهی پایان کار برای ملک مربوطه صادر خواهد شد.

دلایل اهمیت اخذ گواهی پایان کار ساختمان

گواهی یا سند پایان کار ساختمان در انتهای عملیات عمرانی یا عملیات ساخت و ساز پروژه صادر می‌گردد و صدور این سند اختیارات مهمی را برای مالک در نظر می‌گیرد که در زیر به آنها اشاره می‌شود. مالک پروژه ساختمانی می‌تواند پس از اخذ گواهی پایان کار ساختمان، برای تنظیم صورت مجلس تفکیکی برای هر یک از واحدهای ساختمان به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کند. در واقع با تنظیم صورت مجلس تفکیکی، صدور سند مالکیت مجزا برای هر یک از واحدهای ساختمان امکان پذیر می‌باشد.

صدور گواهی پایان کار ساختمان برای ملک مورد نظر نشان دهنده این موضوع است که این ملک هیچ گونه تخلف قانونی ندارد و احداث آن مطابق با معیارهای فنی و مهندسی صورت گرفته و شهرداری آن را تایید کرده است. در زیر نمونه‌ای از عکس پایان کار ساختمان را مشاهده می‌کنید.

حدود اختیارات پس از دریافت گواهی پایان کار

هنگامیکه گواهی پایان کار ساختمان صادر می شود مالکین پروژه می توانند برای ساختمان مورد نظر سند دریافت کنند. در واقع امکان دریافت سند برای ساختمان مربوطه و فروش ملک تنها با اخذ گواهی پایان کار ساختمان امکان پذیر می‌باشد. در بسیاری از مواقع مشاهده می‌شود که مالکین ساختمان قبل از به اتمام رسیدن پروژه ساخت و ساز، برخی از واحد های ساختمان را پیش فروش می‌کنند در این صورت باید قرارداد مربوطه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود و مالک پروژه متعهد شود که پس از پایان پروژه ساختمانی برای دریافت گواهی پایان کار اقدام خواهد کرد.

علاوه بر این لازم است تاریخ دقیق انتقال سند فروشنده به خریدار در دفتر اسناد رسمی ذکر شود و پس از اخذ گواهی پایان کار ساختمان مالک پروژه، سند واحد ساختمان را به خریدار منتقل کند. اگر مالک پس از پیش فروش کردن واحد ساختمان با اتمام عملیات ساختمانی برای دریافت گواهی پایان کار اقدامی نکرده باشد، امکان نقل و انتقال ملک به غیر به هیچ عنوان وجود ندارد.

در بسیاری از مواقع ملک ساخته شده دارای تخلفات قانونی می باشد. در این صورت پرونده مربوطه به منظور بررسی و رسیدگی به تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده 100 فرستاده می‌شود. اگر کمیسیون مذکور پس از بررسی‌های لازم رای به پرداخت جریمه نقدی بدهد، مالک پروژه باید جریمه نقدی مذکور را پرداخت کند و پس از آن سند پایان کار ساختمان صادر می‌شود و می‌تواند آن را دریافت کند.

مدارک لازم برای پایان کار ساختمان

پس از تکمیل پروژه ساخت و ساز، مالکین ساختمان موظفند برای اخذ انواع پایان کار ساختمانی اقدام کنند. مدارک مورد نیاز برای ثبت و صدور گواهی پایان کار ساختمان شامل موارد زیر است.

– به همراه داشتن اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی مالک پروژه

– به همراه داشتن اصل و کپی سند مالکیت

– هنگامیکه مالک اصلی پروژه ساختمانی فوت کرده باشد و در قید حیات نباشد ارائه اصل و کپی انحصار وراثت و کپی شناسنامه ورثه ضروری می‌باشد.

– به همراه داشتن اصل و کپی فیش مربوط به پرداخت عوارض نوسازی سالیانه

– به همراه داشتن اصل و کپی فیش مربوط به آب، برق، گاز و تلفن

– به همراه داشتن اصل و کپی سند پروانه ساختمان

– به همراه داشتن نقشه معماری ملک دارای مهر شهرداری منطقه مربوطه همراه با CD

به همراه داشتن کارت سازه، گزارشات مرحله‌ای عملیات ساختمانی و برگه به پایان رسیدن عملیات پروژه ساخت و ساز. در ساختمان‌هایی که نوساز هستند علاوه بر موارد مذکور به همراه داشتن برگه‌ای که بیانگر تاییدیه استاندارد برای می‌باشد توسط مالکین ضروری است.

مراحل دریافت سند گواهی پایان کار ساختمان که اول خونه شما را با آنها آشنا می‌کند!

تشکیل پرونده

مالکین موظفند پس از اتمام پایان کار ساختمان جهت ثبت درخواست مبنی بر اخذ گواهی پایان کار ساختمان به شهرداری منطقه مربوطه مراجعه کنند و تشکیل پرونده بدهند. در صورتی که ساخت ملک به صورت نوسازی باشد عوارض مربوط به نوسازی باید توسط مالک ساختمان پرداخت شده باشد و رسید آن به شهرداری ارائه شود. سایر مدارکی که برای تشکیل پرونده جهت اخذ گواهی پایان کار ساختمان ضروری می‌باشد شامل موارد زیر است.

– ارائه سند مالکیت رسمی مالک پروژه به شهرداری

– ارائه نامه درخواست به شهردار برای اخذ دستور صدور گواهی پایان کار

– تکمیل فرم ثبت شماره و تاریخ در دبیرخانه

– تعیین زمان برای بازدید کارشناس دفتر فنی و شهرداری از ملک مربوطه

پس از بازدید کارشناس دفتر فنی شهرداری از ملک مربوطه، کارشناس شهرداری از ملک مورد نظر بازدید می‌کند و گزارشی مبنی بر وضعیت ملک تنظیم خواهد شد. پس از طی کردن این مراحل لازم است فرم گزارش مبنی بر روند قانونی مراحل ساخت و ساز ساختمان توسط ناظر تکمیل شود و در اختیار مالک قرار گیرد. مالک پروژه لازم است به هنگام مراجعه مدارک شناسایی مورد نیاز را به همراه داشته باشد.

تعیین تخلف

پس از ارائه مدارک ذکر شده توسط مالک پروژه به شهرداری، مرحله بعدی ارائه نظر کارشناس می‌باشد. در صورتی که ملک هیچ گونه تخلف ساختمانی نداشته باشد و در چارچوب قوانین ذکر شده در سند پروانه ساختمان تکمیل شده باشد پرونده ملک به قسمت محاسبات انتقال داده می‌شود در این مرحله پس از بررسی‌های لازم،  برگه رسید عوارض و گزارش ناظر در مرحله اتمام و برگ اتمام بنا ارائه می‌گردد. محتوای برگ اتمام بنا متشکل از پیش‌نویس پایان کار ساختمان و رسید تایید بازرسی می‌باشد.

اگر ملک دارای تخلفات ساختمانی باشد به منظور بررسی این تخلفات پرونده مربوطه به کمیسیون ماده 100 ارجاع می‌شود. در این صورت اخذ گواهی پایان کار ساختمان زمان بیشتری نیاز دارد زیرا پس از بررسی تخلف ساختمانی و تایید تخلفات، از مالک پروژه درخواست می‌شود که توضیحات خود را در رابطه با تخلف مربوطه ظرف مدت ده روز ارائه دهد.

پس از ارائه گزارشات مالک، کمیسیون ماده 100 تصمیم خود را ارائه خواهد داد. پس از طی این مرحله برای صدور گواهی پایان کار ساختمان لازم است تصمیم کمیسیون ماده 100 به تایید رئیس بازرسی، معاون شهرسازی و شهرداری برسد و در آخر به دبیرخانه شهرداری منطقه مربوطه ارائه شود. اگر کمیسیون ماده 100 پس از بررسی تخلف ملک، جریمه‌ای را برای مالک در نظر گرفته باشد مالک پروژه موظف به پرداخت جریمه مذکور می‌باشد. پس از پرداخت جریمه پرونده به طور مجدد در مسیر صدور گواهی پایان کار ساختمان قرار می‌گیرد و پس از گذراندن مراحل قانونی سند گواهی پایان کار ساختمان صادر شده و به مالک ارائه می‌گردد.

اما اگر پرداخت جریمه ذکر شده توسط مالک پروژه انجام نگیرد پرونده به کمیسیون تجدید نظر ماده 100 انتقال داده می‌شود. در این مرحله کمیسیون مربوطه حکم تخریب بنا را صادر می‌کند و اگر مالک از حکم مذکور سرپیچی کند، شهرداری منطقه مربوطه برای تخریب ساختمان اقدام کرده و مالک موظف است هزینه‌های تخریب را بپردازد.

در این مرحله که در واقع مرحله نهایی صدور پایان کار ساختمان می‌باشد مالک پروژه با ارائه اصل و کپی سند ملک، اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی، ارائه رسید پرداخت عوارض نوسازی و ارائه کپی پایان کار ملک مربوطه مرحله تشکیل پرونده را به طور مجدد طی می‌کند. پس از انجام این مرحله در مرحله بعدی پیش‌نویس پایان کار توسط واحد تشکیل پرونده شهرداری آماده می‌شود و با تکمیل برگ گواهی پایان کار ساختمان در بخش پروانه ساختمان شهرداری برای تایید نهایی این برگ لازم است معاون شهرسازی، شهردار، معاون مالی اداری، محاسب و پیش‌نویس گیرنده آن را امضا کنند.

پس از طی کردن این مرحله پرونده ملک مربوطه به دبیرخانه شهرداری انتقال داده خواهد شد. گواهی ممهور به شماره، مهر و تاریخ شهرداری می‌شود. پس از طی این مرحله تمامی اقدامات لازم جهت صدور گواهی پایان کار ساختمان به پایان می‌رسد و مالک ساختمان مربوطه می تواند پس از مدت زمانی کوتاه گواهی پایان کار ساختمان را دریافت کند. استعلام پایان کار ساختمان شهرداری مهر تاییدی بر این امر است که احداث ساختمان به صورت قانونی شروع شده و به اتمام رسیده است.

مراحل اخذ گواهی پایان کار ساختمان در ساختمان‌های قدیمی به چه صورت است؟

همان طور که گفته شد فروش و انتقال سند ساختمان‌های جدید و خانه‌های قدیمی بدون داشتن سند پایان کار امکان پذیر نمی‌باشد. بسیاری از ساختمان‌های قدیمی‌ساز فاقد گواهی پایان کار ساختمان می‌باشند و در صورتی که مالک ساختمان بخواهد سند ملک را به خریدار منتقل کند لازم است برای دریافت گواهی پایان کار جدید ساختمان به شهرداری مراجعه کند و اقدامات لازم را انجام دهد.

گواهی پایان کار جدید برای ساختمان‌های قدیمی با عمر 29 سال و یا بیشتر ضروری است. قبل از اقدام به ثبت پرونده جهت صدور گواهی پایان کار جدید برای ساختمان‌های کلنگی لازم است تا اطلاعات کاملی در ارتباط با مراحل دریافت گواهی پایان کار برای موقعیت‌های مختلف ساختمان‌های قدیمی بدست آورید.

بسیاری از ساختمان‌های قدیمی یا کلنگی گواهی پایان کار قدیمی دارند. در این صورت صدور گواهی پایان کار جدید برای این دسته از ساختمان‌ها به سادگی انجام می‌شود و مالکین ساختمان با ارائه مدارک قدیمی به شهرداری، می‌توانند برای ثبت پرونده و درخواست صدور گواهی پایان کار جدید اقدام کنند. در این صورت نیازی به ارائه برگه اتمام عملیات ساختمانی توسط مالک نیست و ثبت پرونده و طی مراحل قانونی برای صدور گواهی پایان کار ساختمان به راحتی انجام می‌شود.

هزینه پایان کار ساختمان چقدر است؟

هزینه پایان کار ساختمان با در نظر گرفتن منطقه جغرافیایی و شهری که ساختمان قرار است در آن مکان احداث شود متغیر می‌باشد. مبلغی که در نظر گرفته می‌شود در مراحل مختلف به شکل متفاوتی تعیین شده و در طی مراحل اخذ پروانه پرداخت خواهد شد. برای اصلاح پایان کار ساختمان چنانچه قرار باشد تغییراتی در مراحل ساخت صورت بگیرد هزینه اضافی باید پرداخت گردد.

دریافت پایان کار برای بازسازی خانه قدیمی

برخی از ساختمان‌های قدیمی دارای پایان کار قدیمی می‌باشند اما مالکین آنها بدون اخذ مجوز قانونی از شهرداری تغییراتی را در ساختمان ایجاد کرده‌اند. به عنوان مثال مالک ساختمان بدون اخذ مجوز از شهرداری یک طبقه به ساختمان اضافه کرده است. در این صورت اگر مالک ساختمان بخواهد برای ثبت گواهی پایان کار جدید اقدام کند لازم است مدارک شخصی و مدارک قدیمی مربوط به ملک را به شهرداری ارائه کند.

پس از این مرحله شهرداری پرونده مورد نظر را جهت بررسی تخلف به کمیسیون ماده 100 و یا کمیسیون داخلی شهرداری انتقال می‌دهد. پس از تعیین جریمه توسط کمیسیون مربوطه و پرداخت آن توسط مالک ساختمان، پرونده در ادامه مسیر صدور گواهی پایان کار ساختمان قرار می‌گیرد و با طی مراحل قانونی گواهی پایان کار جدید برای مالک صادر می‌گردد.

بسیاری از ساختمان‌های قدیمی هیچ گونه مجوزی برای ساخت ندارند و فاقد سند و گواهی پایان کار قدیمی می‌باشند. در این صورت طی مراحل قانونی برای دریافت گواهی پایان کار جدید بسیار دشوار و پیچیده است. این ساختمان‌ها به دلیل نداشتن سند و گواهی پایان کار جدید قابل انتقال به غیر نیستند و از نظر مادی ارزش کمی دارند.

مدت اعتبار گواهی پایان کار ساختمان

برای پایان‌کار ساختمان اعتبار مشخصی در نظر گرفته نشده و این گواهی بدون محدودیت زمانی قابل استفاده می‌باشد. پایان کار ساختمان برای وام بدین صورت است که باید توام با پایان کار تفکیکی و صورت جلسه تفکیکی سند و مدارکی باشد که از طرف بانک وام‌دهنده اعلام شده است.

 

برگرفته شده از:

تهران من

تهران جواز

وزارت راه و شهرسازی

خروج از نسخه موبایل