اقتصادیمدیریت کسب و کار

مهاجرت به هلند از طریق ازدواج

ویزای MVV چیست؟

MVV معادل واژه های هلندی Machtiging voorlopig verblijf که در اصل به معنای اجازه ورود به کشور هلند به مدت ۹۰ روز یا بیش از آن است و هر شخص متقاضی این ویزا باید از طریق کنسولگری این اجازه را اخذ نماید. پس اگر شخصی با ملیت ایرانی مایل به ازدواج با شخصی که دارای تابعیتی هلندی است باید این مجوز (MVV) را اخذ نماید.

تحصیل در هلند: اگر شما نیز خواستار ویزای نامزدی کشور هلند و ویزای ازدواج کشور هلند هستید باید برای ازدواج با شخص مورد نظر مدارکی را برای اثبات واقعی بودن این رابطه مبنی بر عکس هایی که نشان دهد در یک رابطه ای حداقل ۲ ساله بوده اید و همدیگر را ملاقات نموده اید و مدارک شخص هلندی از قبیل مدارک هویتی ( پاسپورت هلندی ) آدرس منزل و جایی که شما از طریق ازدواج در آن سکونت دارید را باید ارائه دهید.

شرایط ویزای نامزدی کشور هلند

مهاجرت به هلند از طریق ازدواج

اخذ ویزای نامزدی هلند دارای شرایط زیر است:

برای از طریق ویزای نامزدی هر دو شخص برای ازدواج باید به سن قانونی رسیده باشند و یا در صورتی که متراکه کرده‌اند، باید کلیه ی مراحل قانونی طلاق را طی نموده باشند و قانونا از همسر قبلی‌ خود جدا شده باشند.

چنانچه یک شهروند هلندی با یک شهروند غیر هلندی ازدواج کند و همسر خود را به هلند آورده باشد و سپس در خارج از هلند تقاضای طلاق داده باشد، این باعث میشود که آنها نتوانند قانونی ازدواج کنند.

از شرایط قانونی کشور هلند این است که حتما ازدواج باید در ۹۰ روز انجام گیرد است، اما زمانی که نامزد شما وارد خاک کشور هلند شود، چنانچه ازدواج در طی ۹۰ روز صورت نگیرد، این بدان صورت نیست که آنها دیگر نمی توانند ازدواج کنند و یا نتوانند ویزای خود را تغییر دهند،به این معنی است که ویزای نامزدی هلند آنها باطل خواهد شد.

ازدواج در هلند در ۲ مرحله صورت می گیرد:

1.اطلاع دادن به مقامات از قصد خود برای ازدواج (در هنگام عقد قرارداد یا مشارکت)

2.مراسم ازدواج در هلند

قوانین مهاجرت به هلند از طریق ازدواج

مهاجرت به هلند از طریق ازدواج

با توجه به مزایای متعدد زندگی در کشور هلند از جمله: زندگی در کشوری با سطح رفاهی بالا، اقتصادی پایدار و…، در سال های اخیر تقاضا برای مهاجرت از طریق ازدواج به این کشور بیش از پیش مورد توجه متقاضیان قرار گرفته است. یکی از انواع روش های مهاجرت در این کشور مهاجرت از طریق ازدواج است که شرایط زیر را دارد:

ازدواج در حالتی که یکی از طرفین خارجی باشد

برای ازدواج از این روش نیازی به داشتن مجوز اقامت در هلند و یا اخذ شهروندی هلند را ندارید اما باید اجازه اقامت قانونی در کشور هلند را داشته باشید. در این روش، اقامت قانونی می تواند از طریق ویزای توریستی یا ویزای معتبر اخذ شود.

قبل از اینکه بخواهید در هلند برای ازدواج از این روش اقدام نمائید، باید گواهینامه مربوط به ازدواج تان را که نشان دهنده صلاحیت شما برای ازدواج در کشور هلند است را دریافت نمایید.که اخذ این گواهی نامه کمی زمان بر است.

ازدواج در حالتی که طرفین هر دو خارجی باشند

برای ازدواج از این روش باید مجوز داشته باشید. در این روش اقامت قانونی می تواند از طریق ویزای توریستی، اجازه اقامت یا ویزای معتبر برای اقامت فراهم گردد.و هر دو طرف باید اظهار نامه شخصی (Personal Declaration) خود ارائه نمایند. در این حالت نیز،باید گواهینامه ازدواج را داشته باشید.و این گواهینامه را باید به دفاتر ازدواج تحویل دهید.

ازدواج در حالتی که طرفین ساکن کشور هلند باشند

برای ازدواج از این روش چنانچه طرفین ازدواج هر دو ساکن کشور هلند باشند و یکی از آن ها شهروند هلند و دیگری خارجی باشد،شخص خارجی باید اظهار نامه شخصی (Personal Declaration) خود را ارائه نماید. علاوه بر این، طرف خارجی باید دارای اجازه اقامت معتبر در کشور هلند را داشته باشد.در این حالت نیز،باید گواهینامه ازدواج را داشته باشید.و این گواهینامه را باید به دفاتر ازدواج تحویل دهید.

شرایط مهاجرت به هلند از طریق ازدواج

مواردی که افراد به واسطه دارا بودن آن ها از انجام آزمون Civic Integration معاف می شوند شامل:

مهاجرت به هلند از طریق ازدواج

مراحل مهاجرت به هلند از طریق ازدواج

1.ارسال درخواست

در این روش افراد از ۲ طریق می توانند درخواست دهند.

  1. در صورتی که پارتنر متقاضی درخواست او را در کشور هلند به اداره مهاجرت ارسال کند. در این حالت فردی که در کشور هلند زندگی می کند، باید فرم درخواست را دریافت، تکمیل و به همراه مدارک مورد نیاز از طریق پست به اراده مهاجرت کشور هلند (IND) ارسال کند.

2.فرد از طریق سفارت هلند در کشور خود اقدام نماید.در این حالت ئر صورتی که فرد درخواست خود را از طریق سفارت هلند در کشور خود ارسال می کند. سفارت، درخواست شخص را به اراده مهاجرت کشور هلند (IND) ارسال می کند.

2.دریافت رسید و چک کردن وضعیت درخواست

زمانی که درخواست فرد توسط اراده مهاجرت کشور هلند دریافت شود، تائیدیه ای برای پارتنر شخص که در هلند زندگی می کند ارسال می شود. در این نامه، اطلاعاتی مثل تاریخ دریافت درخواست توسط اداره مهاجرت و مدت زمان بررسی درخواست ذکر می شود. چنانچه در این مدارک نقصی وجود داشته باشد، اداره مهاجرت از طریق نامه ای این موضوع را به اطلاع فرد متقاضی می رساند تا مدارک خود را تکمیل نماید.

3.بررسی درخواست ها

مرحله بررسی درخواست ها توسط اداره مهاجرت ۹۰ روز به طول می انجامد. اداره مهاجرت بررسی می کند که آیا متقاضی و پارتنر او کلیه شرایط لازم برای دریافت اجازه اقامت کشور هلند را دارند یا خیر. چنانچه متقاضی یا پارتنر او قادر به احراز شرایط مورد نیاز را نباشند، درخواست آن ها مبنی بر دریافت اجازه اقامت رد شده و از طریق نامه ای رسمی به اطلاع آن ها خواهد رسید. البته افراد در این صورت حق اعتراض دارند در صورتیکه فرد متقاضی یا پارتنر او شرایط مورد نیاز را تکمیل نمایند، اجازه اقامت (mvv) برای آن ها صادر خواهد شد.

4.اقامت (mvv)

در این مرحله فرد متقاضی اجازه اقامت را از طریق سفارت هلند در کشور خود، دریافت خواهد کرد. پس از دریافت اجازه اقامت، شخص باید ظرف مدت ۳ ماه وارد کشور هلند شود. برای دریافت اجازه اقامت باید درخواست قرار ملاقات با سفارت کشور هلند ارسال شود. علاوه بر این، پاسپورت شخص باید برای حداقل ۶ ماه پس از تاریخ دریافت اجازه اقامت اعتبار داشته باشد.

5.سفر به هلند

در این مرحله زمانیکه شخص اجازه اقامت ازدواج کشور هلند را دریافت کند که در این صورت شخص باید ظرف مدت ۳ ماه وارد کشور هلند شود

دکمه بازگشت به بالا