کرم برگ خوار بادام

  • مدیریت کسب و کارعلائم و نحوه خسارت زنبور مغز خوار بادام

    علائم و نحوه خسارت زنبور مغز خوار بادام

    سم برای شته درختان میوه به نقل از youtube.com یکی از رایج ترین آفاتی که همه ساله بیشتر باغداران و کشاورزان با آن درگیر هستند، هجوم شته ها به درختان میوه و گیاهان می باشد. شته ها حشرات ریز جثه بوده که علاقه زیادی به مصرف شیره گیاهان دارند و از راه مکیدن این شیره می توانند عامل مهمی در منتقل سازی انواع بیماری در گیاهان نیز باشند. لازم به ذکر است که این آفت از تابش مستقیم نور خورشید فراری بوده و به همین دلیل بیشتر در قسمت پشتی برگ و در سایه زندگی می کند. انواع گوناگونی از…

دکمه بازگشت به بالا