واحد پول اتریش

  • مدیریت کسب و کارمهمترین مناطق اقتصادی اتریش کدامند؟

    مهمترین مناطق اقتصادی اتریش کدامند؟

    مهمترین صنایع اتریش کدامند؟ . این کشور یکی از چهارده از نظر سرانهٔ است. تا دهه ۱۹۸۰، بسیاری از شرکت‌های بزرگ صنعتی در ملی شدند. در سال‌های اخیر، دارایی‌های دولتی را به سطحی قابل مقایسه با سایر اقتصادهای اروپایی کاهش داده است. به‌طور خاص در اتریش قوی هستند و تأثیر زیادی بر سیاست کارگری دارند. در کنار صنایع توسعه‌یافته، مهمترین بخش اقتصاد ملی را تشکیل می‌دهد. ویزای تحصیلی اتریش ملک پور: از لحاظ تاریخی شریک تجاری اصلی اتریش بوده و این امر منجر به آسیب‌پذیری اقتصاد اتریش در برابر تغییرات سریع در شده است. با این حال، اتریش پس از…

دکمه بازگشت به بالا