هزینه مجوز ساخت خانه

  • عمومیبرای گرفتن پایان کار ساختمان کجا باید رفت؟

    برای گرفتن پایان کار ساختمان کجا باید رفت؟

    همان طور که قبل از آغاز پروژه‌های ساختمانی مالکین یا پیمانکاران پروژه به منظور پیشبرد قانونی تمامی مراحل ساخت و ساز به اخذ پروانه ساختمان از سوی شهرداری نیاز دارند، پس از اتمام مراحل ساخت و ساز ساختمان برای انتقال سند ملک به گواهی نیاز دارند که با در نظر گرفتن شناسنامه فنی ملک از سوی شهرداری‌ها صادر می‌گردد و با نام سند پایان کار ساختمان شناخته می‌شود. صدور پایان کار ساختمان به این معنا می‌باشد که از نظر شهرداری و سازمان نظام مهندسی تمامی مراحل ساخت و ساز ساختمان در چارچوب قانونی انجام شده است. جدولی که در اولین…

دکمه بازگشت به بالا