نمای ساختمان ویلایی همکف

  • اقتصادینمای بیرونی ساختمان سه طبقه با سنگ تراورتن

    نمای بیرونی ساختمان سه طبقه با سنگ تراورتن

    به نظر شما اشکال کار کجاست؟ خرید سنگ تیشه ای: مالکان ساختمان، نظام حاکم برساخت و ساز، عدم تعالی فرهنگی، شاید نبودن معماران کارآمد، نظام آموزشی به نظر شما کدامیک می تواند عامل این نابه سامانی باشد؟ درسته هر کدام از این عوامل می توانند عاملی برای این نابسامانی باشند. برای بدست آوردن یک نمای ساختمان با کیفیت و پر محتوا عوامل و مسائل فراوانی موثرند. وضعیت اقتصادی و نبودن یک طرح مدون برای نظم و هماهنگی بین ارکان و اجزاء این مقوله نیز در افزودن نا بسامانی کالبد شهری نقش به سزایی داشته است. اما در اینجا می خواهیم…

دکمه بازگشت به بالا