موسسه مهاجرتی

  • اقتصادیمهاجرت به هلند از طریق ازدواج

    مهاجرت به هلند از طریق ازدواج

    ویزای MVV چیست؟ MVV معادل واژه های هلندی Machtiging voorlopig verblijf که در اصل به معنای اجازه ورود به کشور هلند به مدت ۹۰ روز یا بیش از آن است و هر شخص متقاضی این ویزا باید از طریق کنسولگری این اجازه را اخذ نماید. پس اگر شخصی با ملیت ایرانی مایل به ازدواج با شخصی که دارای تابعیتی هلندی است باید این مجوز (MVV) را اخذ نماید. تحصیل در هلند: اگر شما نیز خواستار ویزای نامزدی کشور هلند و ویزای ازدواج کشور هلند هستید باید برای ازدواج با شخص مورد نظر مدارکی را برای اثبات واقعی بودن این رابطه…

دکمه بازگشت به بالا