مضرات کلر برای ریه

  • مدیریت کسب و کارعوارض کلر زیاد در آب آشامیدنی

    عوارض کلر زیاد در آب آشامیدنی

    کلر باقیمانده چیست؟ به نقل از facebook.com ممکن است پس از گندزدایی ، آلودگی های میکروبی ثانویه ای در شبکه لوله کشی سلامت آب را تهدید کند. یکی از خصوصیات مهم کلر آزاد آنست که علاوه بر قدرت گندزدایی بالا جهت گندزدایی اولیه، پایداری شیمیایی لازم برای باقی گذاردن کلر باقیمانده را جهت رسیدن به اهداف ثانویه گندزدایی دارا می باشد. تری هالومتان ها، محصول خطرناک کلرزنی پمپ تزریق:  تری هالومتان ها ( THM ) معمولترین محصول فرعی حاصل از کلرزنی به آبهای آشامیدنی هستند و غلظت آنها از دیگر مواد آلاینده بیشتر است. هنگامی که کلر به عنوان گندزدایی…

دکمه بازگشت به بالا