قیمت کفپوش رولی مهدکودک

  • ورزشیایمن سازی فضای بازی کودک

    ایمن سازی فضای بازی کودک

    ایمنی وسایل بازی هر ساله بیش از ۲۰۰،۰۰۰ کودک در اورژانس بیمارستان ها به علت آسیب های مربوط به زمین بازی، تحت درمان قرار می گیرند. می توان از وقوع بسیاری از این حوادث، با نظارت بر ایمنی وسایل بازی جلوگیری کرد. می توان با استفاده از تجهیزات و دیوارپوش مهدکودک و پیروی از برخی دستورالعمل های ساده، محیطی سرگرم کننده و امن برای بچه فراهم کرد. همچنین آموزش دادن نحوه بازی ها به بچه ها نیز بسیار مهم است، اگر آن ها نحوه کار با تجهیزات زمین بازی را بدانند، احتمال آسیب دیدگی بسیار کمتر خواهد بود. نظارت بزرگسالان…

دکمه بازگشت به بالا