شرایط پذیرش دانشگاه های فرانسه

  • بین المللدانشگاه PSL فرانسه

    دانشگاه PSL فرانسه

    دانشگاه PSL یکی از بهترین دانشگاه‌های فرانسه و جهان است. این دانشگاه با محیطی بسیار مناسب برای پیشرفت و بهبود سطح آموزشی و پرورش خلاقیت دانشجویان، شهرت جهانی دارد. با تمرکز بر هنر، علوم و مهندسی، دانشگاه PSL به طور قطع در آینده بخش بسیار بزرگ‌تری از جامعه جهانی نقش مهمی را خواهد داشت. دانشگاه PSL یک دانشگاه دولتی است و تمامی دانشجویان از سراسر جهان را پذیرش می‌کند، بدون توجه به وضعیت اجتماعی و اقتصادی، ملیت و جنسیت. هدف اصلی این دانشگاه، پیشرفت سطح پویایی دانشجویان است و ایجاد فرصت‌هایی برای آنها به منظور ترقی در زمینه آموزش و…

دکمه بازگشت به بالا