رای قاضی برای ترک انفاق

  • مدیریت کسب و کارطلاق زوجه به دلیل ترک انفاق

    طلاق زوجه به دلیل ترک انفاق

    نکات مهم در خصوص طلاق به دلیل نپرداختن نفقه جرم ترک انفاق نفقه چیست؟ به نقل از وکیل خوب در تهران در جرم ترک انفاق و به اصطلاح عدم پرداخت نفقه، برای مجازات شمردن زوج بایستی یک سری شرایط وجود داشته باشد ازجمله اینکه شوهر با وجود سطح مالی خوب از پرداخت نفقه جلوگیری کند ولو اینکه زوجه از شوهر خود تمکین هم نموده باشد اما باز هم در مواردی مشاهده می‌کنیم که مرد از پرداخت نفقه خودداری مینماید در این صورت قانون مرد را به حبس از سه ماه تا پنج ماه محکوم می نماید . پس اگر مرد…

دکمه بازگشت به بالا