حق لباس 1402

  • علمی و پزشکیحق لباس کار در قانون وزارت کار

    حق لباس کار در قانون وزارت کار

    قانون کار در نظام حقوقی ایران دربردارنده قوانین حمایتی از حقوق کارگران و تعیین‌کننده روابط بین کارفرمایان و کارگران می‌باشد. یکی از فصل‌های قانون کار به حفاظت فنی و بهداشت کار با خرید لباس ایمنی و تعیین حدود و الزاماتی که در محل کار و در راستای حفظ ایمنی و سلامت کارگران به عنوان سرمایه‌های انسانی این مرز و بوم اختصاص یافته است. آگاهی کارگران و کارفرمایان از این قوانین باعث می‌شود کارفرمایان با رعایت الزامات مقرر از بروز آسیب و خسارت به حرفه‌ و نیرو‌های متخصص و سرمایه‌های انسانی خود در امان بمانند و کارگران با شناخت حقوق خود…

دکمه بازگشت به بالا