برف در برزیل

  • مدیریت کسب و کاربهترین زمان سفر به برزیل چه موقعی هست؟

    بهترین زمان سفر به برزیل چه موقعی هست؟

    ویزای توریستی برزیل: برای گرفتن تور برزیل ابتدا باید تمامی مدارک خواسته شده به زبان انگلیسی ، به طور کامل ترجمه شوند، این مدارک باید حتما توسط وزارت خارجه مورد تایید قرار گیرند. سپس از همه مدارک یک نسخه کپی باید داشته باشید، البته تمامی مدارکی که به وزارت خارجه نیز تحویل داده اید به شما بازگردانده می شوند. در مرحله بعد یک مصاحبه خواهید داشت که قطعا باید در این مصاحبه شرکت کنید.   رئال است اما ابتدا باید این نکته را بیان کنم که اگر می خواهید بعد از رفتن به برزیل ارز خود را به رئال تبدیل کنید،…

دکمه بازگشت به بالا