اعتراض

اعتراض

  • فرهنگ و هنر۳۸۶ روز اعتراض مردم دشتی بی جواب مانده است

    ۳۸۶ روز اعتراض مردم دشتی بی جواب مانده است

    نگرانی های آنها این بود که راهی برای رسیدن به اقامتگاه تاریخی وجود ندارد ، جایی که روشنفکران و نویسندگان بوشهر تا چند سال پیش روزی جمع می شدند ، اما اکنون نگرانی اصلی تخریب این سکونت است که به عقیده وی همه معادلات را تهدید می کند. تنگه برمه و تاریخ آن. به آرامی ، به همین دلیل ، آنها 386 روز است که به این وضعیت اعتراض می کنند و برخی از آنها در این منطقه نشسته اند. به گزارش ایواره ، تا دو سال پیش تنها شکایات مربوط به نبود جاده آسفالته و هموار برای رسیدن به…

دکمه بازگشت به بالا