اقتصادیمدیریت کسب و کار

میلگرد بستر در فهرست بهای ابنیه

 راهنمای جامع فهرست بهاء چیست؟

فهرست بهاء ابنیه، سندی است که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و منتشر می شود و به عنوان مبنای محاسبه قیمت تمام شده پروژه های عمرانی در ایران به کار می رود. این فهرست شامل برآورد ریالی حجم واحد مصالح و خدمات قابل ارائه پیمانکاران در قالب ردیف های مختلف است.

میلگرد بستر در فهرست بهای ابنیه

میلگرد بستر چیست؟

میلگرد بستر نوعی میلگرد است که در فونداسیون ساختمان ها جهت پخش بار و جلوگیری از نشست نامتقارن خاک به کار می رود. این میلگردها به صورت افقی در زیر آرماتورهای اصلی فونداسیون قرار داده می شوند.

محاسبه میلگرد بستر در فهرست بهای ابنیه:

برای محاسبه میلگرد بستر در فهرست بهای ابنیه، باید مراحل زیر را طی کرد:

انتخاب ردیف مناسب:

ابتدا باید ردیف مناسب برای محاسبه میلگرد بستر را در فهرست بهاء ابنیه پیدا کنید. ردیف های مربوط به میلگرد بستر معمولا در فصل مربوط به فونداسیون ها قرار دارند.

تعیین ضریب مصرف:

ضریب مصرف میلگرد بستر در هر متر مربع فونداسیون، در ردیف مربوطه در فهرست بهاء ابنیه مشخص شده است. این ضریب نشان می دهد که به ازای هر متر مربع فونداسیون، به چه مقدار میلگرد بستر نیاز است.

محاسبه طول میلگرد:

با توجه به ضریب مصرف و ابعاد فونداسیون، می توان طول میلگرد بستر مورد نیاز را محاسبه کرد. برای این کار، ضریب مصرف را در مساحت فونداسیون ضرب می کنیم.

محاسبه وزن میلگرد:

وزن هر شاخه میلگرد بستر با توجه به قطر و نوع آن در جداول مربوطه در فهرست بهاء ابنیه ارائه شده است. با دانستن طول میلگرد و وزن هر شاخه، می توان وزن کل میلگرد بستر مورد نیاز را محاسبه کرد.

میلگرد بستر در فهرست بهای ابنیه

نکات مهم:

در هنگام محاسبه میلگرد بستر، باید به ضوابط و مقررات ملی ساختمان نیز توجه کرد.
در برخی موارد، ممکن است نیاز به استفاده از میلگردهای اضافی برای تقویت فونداسیون باشد. این موضوع باید توسط مهندس ناظر پروژه تعیین شود.
فهرست بهای ابنیه به طور سالانه توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر می شود. لذا برای انجام محاسبات دقیق، باید از آخرین نسخه فهرست بهاء استفاده کرد.
منابع:

سازمان برنامه و بودجه کشور: https://shaghool.ir/downloadarea.php?id=11414
نشریه شماره 360 سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور: https://atnasr.ir/downloads/code360/

دکمه بازگشت به بالا