خبر مهم برای دارندگان سپرده بانکی / امروز آخرین مهلت بانک ها برای اجرای قانون است

خبر مهم برای دارندگان سپرده بانکی / امروز آخرین مهلت بانک ها برای اجرای قانون است

به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، در ماه های اخیر و بعد از مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با سود 30 درصد که اسفندماه به منظور مدیریت بازار ارز برای مدت کوتاهی در نظام بانکی اجرایی شد، تخلفات بانک ها در حوزه نرخ سود شدت گرفت.

کار تا جایی پیش رفت که بانک ها عملاً سود 30 درصدی اوراق سپرده خاص را چراغ سبزی برای افزایش نرخ سود سپرده های بانکی تلفی کرده و برهمین اساس هم نرخ های سود را به صورت محسوسی افزایش دادند.این درحالی است که براساس مصوبه ابلاغی به شبکه بانکی حداکثر نرخ سود بانکی 22.5 درصد تعیین شده است.

محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی در دیدار با مدیران تطبیق و هیئت مدیره بانکها نیز با تاکید براینکه موضع بانک مرکزی در قبال نرخ سود در نظام بانکی کاملاً مشخص است، یادآور شد: بخشنامه ابلاغی در سال 1402 مورد تاکید بانک مرکزی است، براساس این بخشنامه حداکثر نرخ سود بانکی 22.5 درصد تعیین شده است و همه بانکها ملزم به رعایت نرخ های سود مصوب هستند.

او با ابراز اینکه براساس بررسی های انجام شده، 6 یا 7 بانک نرخ های مصوب را رعایت نمی کنند تصریح کرد: یکی از اهداف برگزاری نشست با مدیران تطبیق و هیئت مدیره بانکها تاکید بر تشکیل جلسه هیئت مدیره بانکها برای ابطال سپرده های با نرخ سودهای بالای این بانکها است تا نرخ سود در دامنه معقولی قرار گیرد. بانکها باید طی مدت یک هفته جلسه هیئت مدیره خود را با محوریت نرخ سود بانکی تشکیل دهند و زمان بندی و برنامه کنترل و مدیریت نرخ سود بانکی را به بانک مرکزی اعلام کنند.

بانک مرکزی همچنین در بخشنامه ای به شبکه بانکی تاکید کرد: جلسه فوق العاده هیات مدیره با موضوع بررسی نحوه رعایت نرخ های سود ابلاغی بانک مرکزی با قید فوریت برگزار و در صورت احراز تخطی از مقررات مزبور در آن بانک /موسسه اعتباری، برنامه اصلاحی لازم مصوب و حداکثر تا روز سه شنبه مورخ 22 /03 /1403 به معاونت نظارت این بانک ارائه شود. برنامه مذکور باید شامل تدابیر و اقدامات اصلاحی لازم الاجرا حداکثر ظرف مدت 2 هفته به منظور اصلاح و تعدیل نرخ های سود باشد.

گفتنی است، طبق مصوبه شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود علی الحساب سالانه سپرده های سرمایه گذاری مدت دار عبارت است از:
1- سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی: 5٪
2- سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه: 12٪
3- سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه: 17٪
4- سپرده سرمایه گذاری بلندمدت با سررسید یک سال: 5 .20 ٪
5- سپرده سرمایه گذاری بلندمدت با سررسید دو سال: 5 .21 ٪
6- سپرده سرمایه گذاری بلندمدت با سررسید سه سال: 5 .22 ٪

همچنین نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی حداکثر 23٪ و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک /موسسه اعتباری غیربانکی با مشتری معادل 23٪ تعیین می شود.

خروج از نسخه موبایل