اقتصادیمدیریت کسب و کار

تعریف حسابرس + کار حسابرس چیست

وظایف حسابرس چیست؟ مهارت های حسابرس

تهیه سند مالی یک‌ جهت و ارزیابی صحت سند مالی، جهت دیگر فعالیت اقتصادی است. وظایف حسابرس ارزیابی گزارشات مالی و سنجش درستی یا نادرستی اسناد حسابداری است. شرکت‌های فعال در عرصه اقتصادی کشور برای ساماندهی به فعالیت مالی خود نیاز به حسابرس دارند. در این مقاله خواهیم گفت که وظایف حسابرس چیست؟ در مورد وظایف حسابرس داخلی، مستقل و دولتی صحبت می‌کنیم. وظایف حسابدار و وظایف حسابرس را مقایسه می‌کنیم. ویژگی و مهارت‌های مورد نیاز حسابرس را بررسی می‌کنیم. همچنین در مورد کارهایی که برعهده حسابرس نیست و انواع حسابرسی حرف می‌زنیم. در نهایت به پرسش‌‌های مهم وظایف حسابرس از جمله میزان درآمد حسابرس در ایران پاسخ می‌دهیم.

تعریف حسابرس + کار حسابرس چیست

حسابرس کیست؟

حسابرس (Auditor) ارزیاب گزارشات مالی و اسناد حسابداری است. حسابرس کلیه اسناد مالی و حسابداري را بررسی می‌کند تا هم درستی آن را بسنجد و هم در صورت مشاهده اشتباه یا تقلب، آن را گزارش دهد؛ بنابراین صحت‌سنجی، کشف اشتباه یا تقلب و ارائه اظهارنظر ازجمله وظایف حسابرس است. حسابرس باید آموزش حسابداری و آموزش‌ نرم افزارهای حسابداری مرتبط با حیطه کاری خود را گذرانده باشد.

حسابرس ارشد کیست؟

حسابرس ارشد (Senior Auditor) به‌عنوان سرپرست، دارای تخصص و تجربه بیشتری نسبت به سایر حسابرسان است. وظایف حسابرسان ارشد، شامل مسئولیت کامل طرح و اجرای حسابرسی است. حسابرسان ارشد باید به علم ریاضیات مسلط باشند. توانایی کار فردی و گروهی به طور هم‌زمان و داشتن ارتباط کلامی و نوشتاری از جمله مهارت‌های مورد نیاز حسابرس ارشد است.

کمک حسابرس کیست؟

کمک حسابرس (Assistant Auditor) شخصی می باشد که در تهیه و بررسی اسناد و گزارشات مالی، به حسابرسان ارشد کمک می‌کند و تحت نظارت مستقیم حسابرس ارشد فعالیت می‌کند. در واقع برای تبدیل‌شدن به یک حسابرس متخصص باید ابتدا کمک حسابرس شوید تا تجربه و تخصص را در کنار هم پیش ببرید.

تفاوت حسابدار و حسابرس چیست؟

باتوجه‌به تشابه مفهومی حسابداري و حسابرسی شاید برایتان سؤال باشد که تفاوت حسابدار و حسابرس چیست؟ در پاسخ باید گفت که حسابدار (Accountant) گردآورنده اسناد مالی و حسابرس (Auditor) ارزیاب اسنادمالی است. لازم به ذکر است که یک حسابدار برای تسریع و دقت در کار خود بهتر است  متناسب با حوره‌ی فعالیت و نیازهای هر کسب و کار، از نرم‌ افزار حسابداری کارگاه تولیدی، بازرگانی و یا برنامه حسابداری شرکتی استفاده کند.

دیگر تفاوت حسابدارو حسابرس به شرح زیر است:

  • وظیفه حسابدار، تنظیم سند حسابداری و بررسی صحت اسنادمالی از جمله وظایف حسابرس است.
  • حسابداران، گزارشات مالی را در دوره‌های زمانی ثبت می‌کنند اما حسابرسان معمولاً در پایان سال مالی به ارزیابی اسناد حسابداري می‌پردازند.
  • پایان کار حسابداران، شروع کار حسابرسان است.
  • استخدام حسابدار در شرکت الزامی اما حسابرس اختیاری است.

نقش حسابرسی در اقتصاد کشور

در اقتصاد یک کشور نقش حسابرسی چیست؟ انجام انواع حسابرسی، به معنی اعتبار دادن به گزارشات حسابداری است. پس نقش حسابرسی در اقتصاد کشور به معنای اعتبار بخشی به صورت‌های مالی و اطمینان دادن به نهاد مورد نظر برای استفاده از آن اسناد است. با دولتی شدن صنایع بزرگ و افزایش دخالت دولت در امور اقتصادی، نقش رسیدگی در اقتصاد کشور بیشتر از قبل احساس می‌شود. طبیعی می باشد که هرچه قدر مؤسسه یا واحد بزرگ‌تر باشد وجود واحد حسابرسی واجب‌تر است. به دلیل مسئولیت بالای حسابرس، معمولا حداقل دستمزد حسابرس از یک حسابدار بیشتر است.

بنابراین هرچه‌قدر اقتصاد یک کشور پیشرفته‌تر باشد، قوانین حسابرسی و دستگاه‌های نظارتی بیشتری در اقتصاد آن کشور وجود خواهد داشت. پس به دلیل پیشرفت صنعتی و تجاری در سال‌های اخیر، شرکت‌ها و صاحبان صنایع باید حساب‌ها و صورت‌های مالی خود را به تأیید حسابرسان برسانند. اساس به‌وجود آمدن شغل حسابرس مستقل نیز همان اعتبار بخشی به گزارش‌های حسابداری است.

اهمیت حسابرسی مستقل در حسابداری

نقش و اهمیت استقلال بازرسی در توسعه سازمان بر کسی پوشیده نیست اما بهتر است قبل از بررسی آن، با انواع حسابرس آشنا شویم. انواع حسابرس عبارتند از:

  • حسابرس مستقل
  • حسابرس داخلی
  • حسابرس دولتی

حسابرس مستقل کیست؟ حسابرس مستقل شخصی سومی است، که در موسسات بازرسی مشغول کار بوده و هیچ‌گونه ارتباط مادی و معنوی با شرکت ندارد و تنها در قبال انجام وظیفه خود، حق الزحمه دریافت خواهد کرد. با گزارشی که حسابرس مستقل به شرکت‌ها، سازمان‌ها و صاحبان صنایع ارائه می‌دهد اعتبار صورت‌های مالی را بهبود می‌بخشد. گزارش این افراد به مجمع عمومی صاحبان سهام تحویل داده می‌شود.

انواع حسابرسی

حسابرسی انواع گوناگونی دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به حسابرسی صورت‌های مالی، حسابرسی رعایتی، حسابرسی عملیاتی، حسابرسی قانونی و حسابرسی داخلی اشاره کرد. در ادامه انواع خدمات حسابرسی را به طور کامل شرح داده‌ایم:

حسابرسی صورت‌های مالی

هدف اصلی حسابرسی صورت‌های مالی در شرکت حسابداری بیلان گزارشگر اعتباربخشی به وضعیت مالی گزارش شده و عملکرد صحیح یک کسب‌ و کار است. حسابرسی صورت‌های مالی به بررسی صورت‌های مالی یک واحد تجاری همراه با افشای آنها توسط یک حسابرس مستقل گفته می‌شود. صورت‌های مالی یکی از اجزای مهم و اساسی در فرایند حسابرسی محسوب می‌شود که در واقع وضعیت شرکت را به لحاظ مالی نشان می‌دهد.

در این نوع حسابرسی افراد متخصص شرکت حسابرسی، در مورد ادعاهای مطرح شده در صورت‌های مالی نظر می‌دهند؛ سپس مطابقت آن را با استانداردها، قوانین مالی و حسابداری مالیاتی بررسی کرده و اشتباهات سهوی یا عمدی در تهیه این صورت‌ها را اصلاح می‌کنند. صورت‌های مالی بر اساس ثبت و نگهداری بسیاری از اسناد مالی و حسابداری تهیه می‌شوند.

اگر این اسناد به‌ درستی و صادقانه تهیه نشود، صورت‌های مالی به‌دست‌آمده قابل اعتماد نبوده؛ بنابراین می‌تواند توسط حسابرسان رد شود و حسابرس گزارش عدم اظهارنظر را صادر کند که مشکلات قانونی و مالی زیادی را برای صاحبان کسب‌ و کارها ایجاد می‌کند. صورت‌های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجه نقد طبقه‌بندی می‌شوند. این صورت‌های مالی از طریق بررسی و محاسبه فهرست دارایی‌ها، بدهی‌ها، سرمایه، هزینه‌ها و درآمد به دست می‌آیند.

حسابرسی عملیاتی در شرکت حسابرسی

حسابرسی عملیاتی در شرکت بیلان گزارشگر جهت بررسی فعالیت‌های عملیاتی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی انجام می‌گیرد. یک تعریف تخصصی برای این بخش وجود دارد و آن این است که حسابرسی عملیاتی نوعی فرایند هوشمند و منظم ارزیابی اثربخشی، صرفه اقتصادی و کارایی عملیات سازمان و در نهایت تهیه گزارش نتایج ارزیابی همراه با پیشنهادهای عملی به اشخاص ذی‌صلاح گفته می‌شود که برای ارتقا و بهبود عملیات انجام می‌گیرد. در این تعریف منظور از صرفه اقتصادی حفظ کیفیت کالا و کاهش هزینه‌ها به حداقل مقدار ممکن است.

منبع: موسسه حسابرسی بیلان گزارشگر

آتوسا خوش خواهد

من آتوسا، خبرنگاری که تعهدی عمیق به خدمت به مردم دارم. در این سایت، با تمرکز بر مسائل مهم اجتماعی و اقتصادی، تلاش می‌کنم تا صدای گروه‌ه‌های نادیده گرفته شده را به گوش شما برسانم و برای ایجاد عدالت و برابری در جامعه تلاش کنم.
دکمه بازگشت به بالا