اقتصادیمدیریت کسب و کار

نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص

در سایر مقالات مقررات راجع به انتقال سهم الشرکه شرکت با مسوولیت محدود را بیان کردیم.در این قسمت برآنیم تا ضمن توضیح کوتاهی راجع به سهام و انواع آن،به بررسی و تشریح نحوه ی نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص بپردازیم.لطفاَ تا پایان این مقاله ما را همراهی بفرمایید.

نحوه نقل و انتقال سهام در شرکت های با مسئولیت محدود و سهامی خاص

 تعریف سهام و انواع آن:

در تعریف سهام می توان گفت:”سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده ی میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد.ورقه سهم،سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.سهم ممکن است بانام و با بی نام باشد”.

در صورتیکه برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات قانون تجارت مزایایی قایل شوند،این گونه سهام،سهام ممتاز نامیده میشود.مجموع ارزش سهامی سهام،سرمایه شرکت را تشکیل می دهد وپس از انحلال شرکت هر سهامداری حق دارد،مبلغ اسمی سهام خود را دریافت نماید،در صورتی که سهم انتفاعی جزء سرمایه شرکت نبوده و صاحب آن حق مطالبه مبلغ اسمی آن را پس از انحلال شرکت ندارد.

اصولاَ همه سهامداران در شرکت سهامی از تساوی حقوق برخوردارند و این حقوق شامل میزان مشارکت،تعهدات ومنافع صاحب سهم در شرکت سهامی می باشد و برای استفاده از این حقوق،دارنده سهم باید مبلغ اسمی سهامی را که پذیره نویسی نموده در مهلت قانونی پرداخت نماید.

انواع سهام:

سهم با نام

سهمی است که بر مالکیت شخص معینی دلالت می کند و نام و مشخصات صاحب سهم در ورقه سهم ودر دفتر ثبت سهام شرکت درج می گردد و در موارد ذیل صدور سهام بانام الزامی است:

_مادامی که تمام مبلغ اسمی هر سهم بی نام پرداخت نشده باشد.
_سهامی که مدیران شرکت به عنوان وثیقه می سپارند و تا خاتمه مفاصاحساب دوره تصدی مدیران،غیرقابل انتقال می باشد.
_سهام محجورین و صغار به منظور حمایت از حقوق آن ها
_سهام با نام و هرگونه نقل و انتقال آن ها باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد والا فاقد اعتبار قانونی برای شرکت و اشخاص ثالث خواهد بود.
در صورتی که قسمتی از مبلغ اسمی سهم بانام پرداخت نشود،منتقل الیه قایم مقام ناقل خواهد بود.

نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص:

از آن جا که در شرکت های سهامی،سرمایه شرکت وثیقه ی طلب طلبکاران است و شخصیت شرکا در آن اهمیت ندارد، لذا نقل و انتقال سهام در آن آزادانه است.یعنی شریک می تواند در مواقع لزوم،با انتقال سهم خود از شرکت خارج شود.بنابراین،در شرکت های سهامی خاص آزادی انتقال سهم مورد قبول قرار گرفته است.

اما به موجب ماده 41 ل.ق مجمع عمومی یا مدیران شرکت می توانند این آزادی را محدود نمایند و شروطی را برای انتقال سهام قرار دهند.بدین ترتیب،چنانچه در اساسنامه شرکت سهامی خاص،شرطی مبنی بر منوط کردن انتقال سهام به تصمیم مجمع عمومی یا هیات مدیره وجود نداشته باشد،نقل و انتقال سهام کاملاَ آزاد است.

 • مدارک لازم جهت نقل و انتقال سهامی شرکت:

_کپی آگهی تاسیس
_کپی روزنامه رسمی تاسیس
_کپی شناسنامه و کارت ملی تمامی سهامداران فعلی و جدید
_کپی آگهی آخرین تغییرات(در صورت وجود تغییرات)

 • مراحل نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص:

نقل و انتقال سهام مستلزم تنظیم سند رسمی نیست اما در مقررات قانونی تشریفاتی برای انتقال سهام با نام قرار داده شده است.چنانچه این تشریفات در هنگام انتقال سهام رعایت نگردد،چنین انتقالی از نظر شرکت و اشخاص ثالث معتبر نیست.
برای نقل و انتقال در شرکت سهامی خاص تمامی افراد واگذارکننده سهامی و گیرنده می بایست مالیات خود را به ادارات مربوطه پرداخت نمایند.با این اوصاف، مراحل نقل و انتقال در شرکت سهامی خاص عبارت است از:
_تنظیم صورتجلسه
_مراجعه ی واگذار کنندگان سهامی و گیرنده به اداره مالیاتی ممیز مالیاتی شرکت مربوطه
__پرداخت مالیات انتقال سهام  و اخذ  گواهی پرداخت مالیات
_ارایه ی مدارک ثبتی
از همراهیتان سپاسگزاریم.

شایان ذکر است،ثبت شرکت فکر برتر با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب و با چندین دهه تجربه ی موفق، با افتخار آماده ی ارائه ی خدمات  به شما عزیزان، در زمینه های ثبت شرکت،ثبت برند،ثبت تغییرات شرکت،نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی خاص و نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت هایدر این مقاله مطالعه می کنید: نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص یا انتقال سهام شرکت, مدارک نقل و انتقال سهام, هزینه نقل و انتقال شرکت های سهامی و نحوه تنظیم صورتجلسه نقل و انتقال سهام.

نقل و انتقال مربوط به سهام از مواردی است که ممکن است در طول حیات یک شرکت سهامی خاص بارها اتفاق بیفتد و به دلیل حساسیت های خاصی که دارد، دارای اهمیت بسزایی است.

نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص از موارد داخلی شرکت می باشد که در اداره ثبت شرکت ها منجر به ثبت آگهی ثبتی نمی شود و باید در دفاتر ثبت سهام و دفتر نقل و انتقال شرکت شود.

با توجه به اینکه نقل و انتقال سهام منجر به آگهی ثبتی نمی شود در نتیجه دارای روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار نمی باشد و فقط در سامانه ارجاع داده می شود به تاریخ صورتجلسه مربوط به نقل و انتقال.برای استعلام نقل و انتقال صورت گرفته تنها راه حل آن تنظیم صورتجلسه با سهام جدید می باشد که در صورت تائید آن صحت نقل و انتقال تائید میگردد.

انواع نقل و انتقال سهام

نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی صورت می پذیرد که می توان حالت های زیر را برای آن متصور بود :

 • خارج شدن یک سهامدار از شرکت و واگذاری سهام خود به سهامداران دیگر شرکت.
 • خارج شدن یک سهامدار از شرکت و واگذاری سهام خود به شخص جدید در شرکت.
 • خارج شدن یک یا چند سهامدار و واگذاری سهام خود به اشخاص جدید و سهامداران قبلی شرکت.
 • خروج کلیه سهامداران شرکت و واگذاری سهام خود به اشخاص کاملاً جدید که در واقع این کار واگذاری شرکت و امتیازات شرکت می باشد.

الزامات نقل و انتقال سهام

برای نقل و انتقال در شرکت سهامی خاص تمامی افراد واگذار کننده سهام و دریافت کننده سهام می بایست مالیات خود را به ادارات مربوطه پرداخت نمایند. با این اوصاف، مراحل نقل و انتقال در شرکت سهامی خاص عبارت است از:

 • تنظیم صورتجلسه که توسط موسسه تنظیم می شود.
 • مراجعه واگذار کنندگان سهام و دریافت کننده سهام (خریدار و فروشنده سهام) به اداره مالیاتی که به ممیز مالیاتی شرکت مربوط می شود.
 • پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام  و اخذ گواهی پرداخت مالیات
 • دریافت گواهی نقل و انتقال از اداره مالیات

بعد از اخذ گواهی نقل و انتقال توسط اداره مالیات مدارک زیر جهت امور ثبتی نقل و انتقال لازم می باشد.

مدارک نقل و انتقال سهام شرکت

مدارک نقل و انتقال سهام جهت ثبت صورتجلسه نقل و انتقال به شرح زیر می باشد:

 • کپی تاسیس شرکت سهامی خاص
 • مدارک هویتی کلیه سهامداران جدید و قدیم و بازرسین و مدیر عامل شرکت (شناسنامه و کارت هوشمند)
 • اصل گواهی نقل و انتقال اخذ شده از اداره مالیات
 • وجود دفتر نقل و انتقال سهام در شرکت و دفتر نویسی نقل و انتقال.
 • اعلام آخرین تغییرات شرکت (سمت و امضاء) به همراه اعلام ریز سرمایه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت.
 • آگهی دعوت روزنامه کثیرالانتشار در صورت تشکیل جلسه با حضور حداکثر شرکاء.
 • اصل صورتجلسه ای که در آن نقل و انتقال سهام مورد موافقت و تصویب قرار گرفته است و کلیه افراد حقیقی و حقوقی آن را امضاء و مهر کرده اند.
 • اصل وکالتنامه وکیل در صورتی که نقل و انتقال شرکت با وکیل صورت پذیرد.

هزینه ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام

هزینه ثبت صورتجلسه نقل و انتقال شرکت سهامی خاص, شامل موارد زیر می باشد:

 • حق الوکاله وکیل صورتجلسه نقل و انتقال شرکت سهامی خاص.
 • تنظیم صورتجلسه نقل و انتقال مربوط به شرکت سهامی خاص.
 • ورود سیستمی صورتجلسه نقل و انتقال شرکت سهامی خاص.
 • تنظیم و ثبت اشخاص حقوقی شرکت از جمله معرفی نامه اشخاص حقوقی و استعلام های مربوطه برای اشخاص حقوقی.
 • تنظیم و ثبت کد فراگیر اشخاص غیر ایرانی.
 • نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص در شهرستان ها و شهر هایی به جزء تهران با هزینه کمتر و بدون وکیل انجام می شود.
 • آگهی دعوت روزنامه کثیرالانتشار در صورت تشکیل جلسه با حضور حداکثر شرکاء.

آگهی ثبتی نقل و انتقال سهام

باید توجه داشت به دلیل اینکه نقل و انتقال از موارد داخلی شرکت می باشد آگهی ثبتی به شرکت داده نمی شود و فقط در سامانه ثبت میگردد. قبل از عملی شدن صورتجلسه افزایش سرمایه ، سرمایه تعهدی شرکت بایستی کلاً پرداخت شده باشد. و گواهی لازم به همراه صورت جلسه تسلیم اداره ثبت شرکت ها شود.

نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهام شرکت

در صورتجلسه نقل و انتقال شرکت می بایست ابتدا مشخصات شرکت از جمله نام, شماره ثبت, شناسه ملی و میزان سرمایه شخصیت حقوقی را بنویسید.سپس تاریخ و ساعت جلسه (مجمع عمومی فوق العاده – هیات مدیره) که با حضور کلیه یا اکثریت برگزار می گردد, در محل قانونی شخصیت حقوقی را مشخص کنید. شرکت های سهامی می بایست نسبت به ماده ۱۰۱ قانون تجارت مربوط به انتخاب هیات رئیسه جلسه اقدام کنند.

 

دکمه بازگشت به بالا