عمومیمدیریت کسب و کار

مدت زمان گرفتن پروانه ساختمانی و مدت اعتبار آن

پروانه ساختمان ، انواع پروانه ساختمان و مراحل اخذ آن

پروانه ساختمان چیست؟

جواز ساخت یا پروانه ساختمان سند یا مجوز رسمی است که از طرف محل برای احداث یک بنا صادر می شود. برابر این سند، به مالک یا پیمانکار اجازه داده می شود تا پروژه ساخت و ساز در یک پلاک ثبتی را به انجام برسانند. البته این مجوز می تواند مربوط به انجام تعمیرات اساسی و یا بازسازی یک ساختمان باشد. در هر حال همه این اقدامات می باید برابر ضوابط و مقررات مشخص آغاز و به پایان برسند. با تعریف ارائه شده می توان گفت برای تعمیر و تغییر جزیی ساختمان، نیازی به اخذ پروانه ساختمان نیست. اما در سایر موارد انجام هر گونه عملیات ساخت و ساز یک ملک بدون دریافت پروانه ساختمان غیرقانونی است. ضوابط و مقررات مربوط به ساختمان غالباً از یکسری استانداردهای معین تبعیت می کند. این استانداردها برای اطمینان از ایمنی مالکین فعلی یا بعدی ساختمان تنظیم ‌شده است.

هدف از اخذ پروانه ساختمان

 • ساخت و ساز ملک مطابق با مشخصات فنی،
 • رعایت اصول شهرسازی،
 • بهره مندی از تجارب فنی و مهندسی،
 • رعایت ضوابط طرح جامع شهری،
 • بیمه ساختمان و افراد شاغل در آن،
 • جلوگیری از بروز حوادث ساختمانی،
 • امکان بهره ‌مندی از وام بانکی،
 • و … .

الزامات و نکات موجود در مجوزها گسترده است و برای هر منطقه به‌صورت جداگانه تدوین می‌شود. بنابراین برای اطمینان از رعایت استانداردها و مقررات و ضوابط ساخت و ساز بهتر است به شهرداری تهران  مراجعه شود. دلیل این کار آن است که در برخی مناطق برای تغییرات کوچک مثل حیاط سازی نیاز به کسب مجوز است.

انواع پروانه ساختمان

پروانه ساختمان دارای انواع متعدد زیر است که اخذ آن‌ها نیازمند مراجعه به یا دفاتر خدمات الکترونیک شهری است :

 • اراضی بایر یا باغات، تخریب و نوسازی،
 • تعویض مهندس،
 • اضافه اشکوب،
 • تغییر نقشه،
 • توسعه بنا، تغییرات
 • تبدیل
 • از انواع پروانه ساختمان هستند

مدت زمان گرفتن پروانه ساختمانی و مدت اعتبار آن

در پروانه ساختمان چه نکاتی وجود دارد؟

در پروانه ساختمان، اطلاعاتی از بنا و سازه‌های آن در اختیار مالک قرار می گیرد که شامل موارد زیر است:

 • مساحت زیربنا،
 • تعداد طبقات،
 • نوع اسکلت ساختمان،
 • مشخصات متقاضی صدور پروانه(مالک حقیقی یا حقوقی)،
 • شماره پلاک ثبتی ملک،
 • نام مهندس یا مهندسین ناظر،
 • تاریخ صدور پروانه،
 • کروکی زمین،
 • مهلت شروع عملیات
 • اعتبار پروانه .

اخذ سند مالکیت برای هر واحد مسکونی، با ارائه پایان کار توسط ناظر و صدور پایان کار توسط مرجع صدور پروانه ساختمان مرتبط است. چنانچه بر اساس مفاد پروانه، تخلفی از طرف مالک صورت گیرد ناظر موظف به گزارش تخلف به مرجع صدور پروانه خواهد بود. بدین ترتیب از ادامه عملیات جلوگیری می شود. از این رو مالکین موظفند مقررات ملی ساختمان را در حین عملیت احداث بنا رعایت نمایند.

مدت اعتبار جواز ساختمان

مدت اعتبار پروانه ساختمان دو سال از تاریخ صدور آن است. مدت‌زمان لازم برای ساخت تمام پروژه‌های ساختمانی بر اساس متراژ آن‌ها تعیین می شود. اگر مالک در این مدت ساخت و ساز را به اتمام نرساند ابتدا به او اخطار داده ‌شده و سپس مشمول عوارض تعویق خواهد شد. مهلت هر مرحله از عملیات ساختمانی برحسب متراژ و تعداد طبقات در قالب یک جدول تعیین می‌گردد. به‌عنوان یک معیار کلی ساخت یک ساختمان حدود چهار سال در نظر گرفته می‌شود. چون شهرداری فرصت کافی برای تمدید پروانه ساختمان در نظر می گیرد لذا بعد از پایان دوره، امکان تمدید وجود ندارد. بعد از گذشت مدت‌ زمان مجاز برای ساخت ساختمان مالک ملزم به دریافت مجوز ساخت جدید و پرداخت بیست درصد از محاسبات پروانه به نرخ روز خواهد شد. در این صورت شهرداری پروانه قبلی را برای یک دوره سه‌ساله تمدید می‌کند.

مراحل دریافت پروانه ساختمان

 • ثبت درخواست صدور مجوز ساخت در شهرداری یا دفاتر خدمات الکترونیک
 • دستور صدور بازدید
 • بررسی گزارش مأمور فنی و کاربری ملک
 • دستور نقشه
 • طراحی نقشه
 • پرداخت عوارض شهرداری
 • تهیه مدارک پیش‌نویس
 • صدور پروانه
 • زمان اعتبار جواز ساختمان

مدارک لازم برای ثبت درخواست صدور پروانه ساختمان

-اصل و تصویر سند مالکیت،

-اصل و تصویر کارت شناسایی معتبر مثل کارت ملی یا شناسنامه،

-برگه تسویه‌حساب عوارض نوسازی و عوارض شهرداری سال جاری و سال‌های پیشین .

دستور صدور بازدید

بعد از تشکیل پرونده توسط مالک، مسئولان شهرداری سایر روال پیشبرد پرونده را بر عهده می‌گیرند. مسئول شهرسازی جهت بررسی ابعاد ملک، عرض خیابان، بنای ساختمان و مجاورین بنا به محل احداث بنا مراجعه می کند. این بازدید در صدور مجوز ساخت تعداد طبقه‌های جدید ساختمان مؤثر خواهد بود. به‌طور مثال اگر متراژ خانه از یک مقدار مشخصی کمتر باشد جواز ساختمان برای بیشتر از چهار طبقه صادر نمی شود.

بررسی گزارش مأمور فنی و کاربری ملک

در برخی از شهرهای بزرگ مثل تهران طرح تفصیلی اجرا می‌شود. یعنی قوانین ساخت و ساز در هر نقطه شهر مشخص‌شده است. کارشناس طرح تفصیلی کاربری ملک را در طرح جامع و تفصیلی شهر مشخص می‌کند. در این بررسی اگر مشخص شود ملک در طرحی از طرح‌های شهرداری قرار دارد این موضوع با دقت بیشتری بررسی‌ می شود. علت آن است که مشخص شود ساخت و ساز بنا با پروژه‌های عمرانی منطقه تداخل دارد یا خیر. اگر تداخلی مشاهده شد باید مشخص شود که میزان تراکم آن به چه میزان است تا اصلاحات آن انجام شود.

دستور نقشه

بعد از انجام مراحل فوق توسط کارشناس شهرسازی دستور تهیه نقشه به مالک صادر می‌شود. در دستور نقشه مهم ترین اطلاعاتی که قید می شود به قرار زیر است:

ابعاد باقی‌مانده ملک پس از اصلاحات مورد نظر شهرداری،

مساحت زمین بعد از اصلاحات،

تعداد طبقات

سطح اشغال‌شده توسط هر  طبقه

بر این اساس حجم ساختمان یعنی تعداد طبقات و سطح اشغال هر طبقه بر طبق پهنه‌ای که ملک در آن واقع ‌شده است و همچنین متراژ سند(نه متراژ موجودی زمین) و عرض ‌گذر تعیین می‌شود.

طراحی نقشه

در این مرحله بر اساس ضوابط شهرداری و دستور نقشه صادرشده، نقشه معماری برای ملک طراحی می‌شود. طراحی نقشه معماری از مهم‌ترین مراحل صدور پروانه ساختمان است. در این بخش حداکثر توانایی طرح به لحاظ متراژ، تعداد پارکینگ و کیفیت فضاها ارائه می‌شود.

بعد از طراحی نقشه معماری باید به شهرداری یا دفاتر خدمات شهری ارسال شده تا بررسی شود. اگر نقشه معماری نیاز به اصلاح داشته باشد دفتر مهندسی ملزم به اصلاح نقشه خواهد بود. پس از اصلاح مجدداً نقشه به دفاتر خدمات مهندسی ارجاع داده می‌شود تا تأییدیه نقشه دریافت شود.

پرداخت عوارض شهرداری

بعد از نهایی شدن نقشه معماری و رفع ایرادات عنوان‌شده از سوی دفاتر خدمات شهری، عوارض نوسازی و همچنین عوارض شهرداری بر اساس متراژهای موجود در هر طبقه و نوع کاربری ساختمان توسط واحد صدور پروانه ساختمان محاسبه و تعیین می‌شود.

تهیه مدارک پیش‌نویس

بعد از پرداخت عوارض شهرداری و دریافت تأییدیه اداره درآمد منطقه شهرداری، باید مدارک پیش‌نویس آماده شود. برای تهیه پیش‌نویس خود مالک باید به دفاتر خدمات شهری مراجعه کرده و فرم درخواست تعیین ناظر را تکمیل کند. سپس باید منتظر تماس و معرفی ناظر از سوی دفاتر خدمات بماند. بعد از تعیین ناظر، بین مالک و ناظر قراردادی بسته می‌شود.

سپس باید برگه‌های سهمیه آن‌ها به انضمام قرارداد فی‌مابین به‌عنوان ملاک تکمیلی پیش‌نویس پروانه به دفاتر خدمات الکترونیک تحویل داده شود. همچنین برگه تعهد رعایت اصلاحی و تعهد اخذ تأییدیه نما باید توسط مالک تهیه شود. اگر زیربنای ساختمان متراژی بیش از 2000 مترمربع داشته باشد مشمول اجرای ماده 33 نظام‌مهندسی ساختمان خواهد شد.  بنابراین باید تأییدیه نقشه‌های سازه، تأییدیه گزارش آزمایش مکانیک خاک، تأییدیه نقشه‌های تأسیسات برق و مکانیک از سوی سازمان نظام‌مهندسی اخذ شود.

مدارک مورد نیاز برای ارائه به دفاتر خدمات الکترونیک

مدارک پیش‌نویسی که باید توسط مالک تهیه و به دفاتر خدماتی ارائه شود عبارت‌اند از:

برگه سبز مهره شده 4 رشته شامل سازه، معماری، برق و مکانیک،

برگه سبز یا سهمیه ناظر به همراه قرارداد مالک و ناظر،

برگ تعهد رعایت اصلاحیه و تأییدیه نما،

فایل‌های نقشه سازه، برق و نقشه مکانیک،

چک لیست‌های مبحث 19 و 6 بارگذاری و زلزله،

برگه تعهد مشاوره ژئوتکنیک و تأییدیه خاک.

صدور پروانه

اخذ تأییدیه نقشه‌های مورد بحث و تأییدیه‌های دفتر خدمات شهری و تأییدیه طرح تفصیلی بر و کف، تقزیباً اتمام کار است. زیرا بعد از این مرحله، باید تأییدیه رئیس صدور پروانه ساختمان، معاون شهرسازی و معماری و درنهایت شهردار را اخذ نمود. البته تمام این تأییدیه‌ها به‌صورت سیستمی انجام و درنتیجه پروانه ساختمان صادر می‌شود.

نکته مهم

اگر در حین ساخت بنا به دلایل مختلف نقشه معماری اولیه تغییر کند باید پرونده‌ای در دفاتر خدمات الکترونیک شهری تشکیل داده شود. با این کار مراحلی مشابه صدور پروانه اولیه طی می شود تا پروانه جدیدی صادر گردد.

اگر در حین اجرا، اضافه بنایی مازاد بر متراژ ذکرشده در پروانه مشاهده شود مالک باید مراحل گواهی عدم خلاف را طی کند. در صورت عدم تجاوز از مقادیر مجاز باید بابت اضافه متراژ، عوارض شهرداری بپردازد تا گواهی عدم تخلف برای وی صادر شود.

اگر متراژ خلاف، از مقدار مجاز مورد تأیید شهرداری بیشتر باشد با پرداخت عوارض شهرداری مشکل حل نمی شود. این موضوع در کمیسیون ماده 100 شهرداری مطرح می‌شود و معمولاً رأی به تخریب داده خواهد شد.

شناسنامه ساختمان

امروزه شهرداری برای مالکین و متقاضیان ساخت و ساز دفترچه‌هایی با عنوان شناسنامه ساختمان صادر می کند. در این سند صدور پروانه ساختمان، نداشتن خلافی و پایان کار مجموعاً قابل‌مشاهده است.

اطلاعات مندرج در شناسنامه ساختمان

 • هویت ساختمان و مطالب مربوط به آن
 • تاریخ صدور پروانه ساختمان و مشخصات زمین،
 • محل احداث بنا،
 • هویت مالکیت و نوع مالکیت وی،
 • مهندس ناظر،
 • محاسبات و تأسیسات قابل‌استفاده در ساختمان،
 • ابعاد چهارگانه پلاک، کروکی و مساحت زمین،
 • استفاده مسکونی یا تجاری بنا،
 • میزان تراکم ساختمان،
 • مشخصات طبقات ساختمان،
 • وضعیت پارکینگ،
 • اصلاحات و تغییرات ساخت،
 • نحوه تمدید عوارض گوناگون همچون عوارض شهرداری و عوارض نوسازی،
 • گواهی عدم خلاف،
 • گواهی اتمام کار.

مشکلاتی که در مسیر اخذ پروانه ساختمان وجود دارد را باید از طریق تخصصی پیگیری و حل و فصل نمود.

ارتباط با مااحتمالا آگاهی دارید که پیش از انجام هر گونه ساخت و ساز، باید از مراجع مربوطه و قانونی مثل شهرداری مجوزی را دریافت نمایید که به آن پروانه ساخت می گویند. این مجوز در واقع تایید کننده قانونی بودن عملیات اجرایی ساخت بنا می‌باشد و در صورت صادر نشدن آن هرگونه عملیاتی، غیرقانونی محسوب خواهد شد. از این رو در این مطلب سعی داریم به مدت زمان صدور پروانه ساختمان بپردازیم تا به شکلی اصولی در کمترین زمان ممکن آن را دریافت نموده و ساخت و ساز را انجام دهید.

شرکت

برای دریافت مشاوره و اطلاعات بیشتر در زمینه مدت زمان صدور پروانه ساختمان و همچنین راهنمایی در جهت اخذ پروانه ساختمان می توانید با شماره تماس حاصل نمایید.

مدت زمان صدور پروانه ساختمان – دلایل اخذ این جواز

پروانه ساختمان یکی از مهم‌ترین اقدامات ساخت یک بنا محسوب می‌شود که دریافت آن دلایل بسیاری دارد. از جمله دلایل دریافت پروانه ساخت و ساز می‌توان به موارد پیش رو اشاره نمود: اطمینان از احداث و ساخت بنا طبق مقررات فنی – مهندسی و آیین نامه‌ شهرسازی، دریافت وام‌های بانکی، بیمه کردن همه افراد شاغل در ساختمان، جلوگیری از وارد شدن خسارت به بناها و ملک‌های اطراف سازه، جلوگیری از هدر رفتن هزینه‌های اضافی در ساخت و ساز و بهره بردن از تجربیات تخصصی مهندسین ناظر در زمان ساخت بنا.

بنابراین بهتر است پیش از انجام کار برای دریافت این مجوز اقدام نمایید تا  با طی شدن مدت زمان صدور پروانه ساختمان از مزایای آن بهره‌مند شوید.

بیشتر بخوانید :

یکی از مشکلات اصلی در مدت زمان صدور پروانه ساخت

یکی از مشکلات اساسی ساختمان سازان که خودشان از آن به عنوان دلیل اصلی کاهش تولید مسکن یاد می‌کنند، طولانی بودن مدت اخذ پروانه ساخت می‌باشد. روند صدور پروانه ساخت بنا تا مدت‌ها باعث شده بود که بسیاری از ساختمان سازان، عطای ساختمان سازی را به لقایش ببخشند و به دنبال پروژه های دیگری باشند. اما جدیدا تغییراتی در این زمان پیش آمده که در نتیجه بهتری دارد.

بیشتر بخوانید:

 کاهش مدت زمان صدور پروانه ساختمان

در حال حاضر زمان صدور مجوز ساخت از ۳۶ ماه به ۵ الی ۶ ماه تغییر کرده است. با پیگیری‌هایی که از سوی شهردار تهران صورت گرفته است، روند صدور پروانه ساخت سرعت یافته و در مدت زمان کوتاه تری صادر می شود.  البته امیدواریم که این مدت زمان جهت نوسازی بافت فرسوده کوتاه تر بشود و به ۲ ماه نیز برسد تا به این ترتیب روند نوسازی بافت‌های فرسوده با سرعت بیشتری ادامه یابد.

تشکیل پرونده برای دریافت پروانه ساخت

اولین مرحله در مدت زمان صدور پروانه ساختمان، مرحله‌ی تشکیل پرونده است که در این جا مالک ساختمانی یا فردی که از طرف او وکالت دارد باید با ارائه همه مدارک لازم برای انجام این کار به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک که در نزدیکی محل پروژه قرار دارد، مراجعه نماید. در دفتر خدمات الکترونیک می‌توان درخواست خود که مبنی بر دریافت پروانه تخریب و نوسازی می‌باشد را نیز ثبت کنید و  پس از تشکیل پرونده و ثبت در خواست مورد نظر باید درخواست بازدید از ملک را هم در دفتر خدماتی ثبت نمایید.

بیشتر بخوانید :

بازدید از ملک توسط کارشناس شهرداری در مدت زمان صدور پروانه ساختمان تاثیر گذار است!

بعد از ثبت و تشکیل پرونده، با دستور مسئول شهرسازی، یکی از کارشناسان تعیین شده شهرداری برای بازدید از ملک مراجعه نموده و مشخصات آن که شامل عرض خیابان، مساحت ساختمان و غیره ‌می‌شود را ثبت می‌کند. این مرحله اهمیت بسیاری در مجوز ساخت دارد، چرا که اگر عرض خیابان و مساحت زمین کمتر از مقدار خاصی باشد، شهرداری مجوز ساخت بیشتر از ۴ طبقه را صادر نخواهد کرد.

برای دریافت مشاوره و اطلاعات بیشتر در زمینه مدت زمان صدور پروانه ساختمان و همچنین راهنمایی در جهت اخذ پروانه ساختمان می توانید با شماره تماس حاصل نمایید.

طراحی نقشه بنا در مدت زمان صدور پروانه ساختمان

معمولا طراحی نقشه جزو مهم‌ترین بخش‌های کار در روند دریافت پروانه ساختمان محسوب می‌شود. در این مرحله طراحی باید طبق دستور نقشه آغاز گردد. پس از آن نقشه های طراحی شده با ضوابط معشخص شده توسط شهرداری و ضوابط آتش‌ نشانی بررسی و چک شده و طراحی بهینه ای بر روی آن ها انجام خواهد شد. این نقشه های طراحی شده باید از منظر زیبایی، تأمین حداکثر پارکینگ، هماهنگی اجزا، هارمونی و… در بهترین حالت ممکن قرار بگیرند. پس از این که نقشه‌های مربوطه طراحی و تکمیل شدند، مجددا باید به دفتر خدمات الکترونیک ارسال شوند تا بررسی‌‌های لازم بر روی آن انجام شود و اگر نیاز به بازنگری یا اصلاح داشت به شما گزارش داده خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

آماده سازی مدارک پیش نویس در صدور پروانه ساخت

پس از این که شما کارهای مربوط به پرداخت عوارض شهرداری و دریافت تأییدیه مبنی بر پرداخت عوارض تخریب و نوسازی را انجام دادید، نوبت به تهیه‌ی مدارک پیش‌نویس می‌رسد. برای تهیه پیش‌نویس شخص مالک  باید به دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه کند و فرم درخواستی تحت عنوان  تعیین ناظر را پر کند. پس از انجام این کار و تکمیل فرآیند مورد نظر تنها کافیست که منتظر تماس و معرفی ناظر از سوی دفتر خدمات الکترونیک بماند. پس از تعیین ناظر، مالک باید قرادادی را بین خود و ناظر عقد نماید  که قرارداد تدوین شده باید برای سهمیه و تعهد رعایت اصلاحی و تأییدیه ناظر نما به دفتر خدمات تحویل داده شود. انجام درست و اصولی هر کدام از این مراحل، مدت زمان صدور پروانه ساختمان را کاهش می‌دهد.

بیشتر بخوانید :

 چاپ پروانه در مدت زمان صدور پروانه ساختمان

آخرین مرحله از مراحل صدور مجوز ساخت چاپ آن می باشد. پس از تائید چهار رشته جهت اخذ تأییدیه‌ ها (توسط کنترلر) دفتر خدمات الکترونیک، نوبت به  تأییدیه‌های زیر می‌رسد.

 • طرح تفصیلی بر و کف بنا
 • رئیس صدور پروانه ساخت
 • تأیید معاون شهرسازی و معماری
 • تأییدیه شهری

پس از انجام شدن این مراحل می‌توانید، منتظر بمانید تا مدت زمان صدور پروانه طی شود و به دست شما برسد.

پروانه ساختمان تا چه مدتی اعتبار دارد؟

پروانه ساختمان تا ۲ سال بعد از تاریخ صدور از اعتبار بر خوردار می‌باشد. معمولا مدت‌ زمان کافی  برای ساخت تمام پروژه‌های ساختمانی برحسب متراژ آن‌ها اعلام‌ خواهد شد و چنانچه شخص مالک نتواند در این مدت فرآیند ساخت و ساز را تمام کند، ابتدا به او اخطار داده شده و در نهایت مشمول پرداخت عوارض تعویق می‌شود.

بیشتر بخوانید :

به عنوان سخن پایانی در کار باید گفت اگر تمامی مراحلی که ذکر شد را به طور دقیق انجام دهید، در روند انجام و دریافت پروانه مشکلی برای شما پیش نمی‌آید و می‌توانید در مدت زمان صدور پروانه ساختمان بدون هیچ معطلی به آن دسترسی پیدا کنید. ما در رویال سازه پایدار برای راهنمایی شما در این راه آماده‌ایم.

شرکت رویال سازه پایدار

برای دریافت مشاوره و اطلاعات بیشتر در زمینه مدت زمان صدور پروانه ساختمان و همچنین راهنمایی در جهت اخذ پروانه ساختمان می توانید با شماره تماس حاصل نمایید.

بیشتر بخوانید:

 

برای اعطای وکالت کاری و اداری جهت انجام کلیه امور مربوط به شهرداری از جمله اخذ پروانه ساختمان و … با ما در ارتباط باشید.

 

دکمه بازگشت به بالا