مدیریت کسب و کار

رایج ترین خطاهای اینورتر پنتاکس و روش حل آنها

رایج ترین خطاهای اینورتر پنتاکس و روش حل آنها

خطای اضافه جریان که با علامت OC در اینورترها ظاهر می شود، معمولا یکی از مهم ترین خطاهای اینورتر است، این خطا نشان دهنده وجود اضافه جریان در اینورتر است.

در تنظیم پارامترهای اینورتر، اگر پارامتر Acc که نشان دهنده زمان راه اندازی موتور است، کم انتخاب شود، در نتیجه زمان راه اندازی موتور کوتاه می شود و اینورتر جریان زیادی می کشد و در نتیجه oc خطایی رخ خواهد داد. این خطا معمولاً در درایوهایی با موتور kV یکسان رخ می دهد.

ممکن است حالت مدیریت دیسک به درستی انتخاب نشده باشد و خطای oc رخ دهد

اگر پارامترهای اصلی تنظیم شده باشند و خطای oc روی صفحه دستگاه وجود داشته باشد. در برخی موارد، احتمال خرابی CT اینورتر زیاد است که ممکن است درایوهای IGBT را بسوزاند.

خطای اضافه ولتاژ در اینورتر

یکی از مهم ترین عیوب ترانسفورماتورها خطای OV است که نشان دهنده وضعیت اضافه بار است.

اول از همه باید مطمئن شویم که ولتاژ ورودی صحیح است، زیرا ولتاژ ورودی ممکن است نوسان داشته باشد و این باعث خطا می شود. برای رفع این مشکل باید از فیلتر ورودی استفاده کنیم.

هنگامی که لینک DC از حد مجاز فراتر رود، یک خطای OV در اینورتر ظاهر می شود و برای حل این مشکل باید از مقاومت ترمز استفاده کرد.

اگر ولتاژ ورودی خیلی زیاد شود داخل اینورترها محافظی به نام وریستور وجود دارد که با تغییر ولتاژ این وریستورها می سوزند و خطای OV روی درایو رخ می دهد. این کار برای محافظت از مدارهای داخلی اینورترها اتخاذ شده است، به عنوان یک قاعده، در اکثر درایوها، وریستورها کار نمی کنند و به مدار قدرت درایو آسیب می رسانند.

اضافه بار یا خطای OL در اینورتر

یکی از رایج ترین خطاها در درایوها خطای OL یا Over Voad است که نشان دهنده اضافه بار است.

اگر موتور در هنگام راه اندازی درایو تحت بار باشد، ممکن است پیام “خطای OL” روی صفحه کنترل ظاهر شود. در این حالت با تغییر حالت کار یا افزایش گشتاور یا افزایش ACC و غیره می توان این خطا را حل کرد.

اگر به هر دلیلی بار روی شفت موتور یا گیربکس از ظرفیت مجاز اینورتر بیشتر شود، خطای OL روی درایو ظاهر می شود که در این صورت درایو مناسب برای موتور انتخاب نشده است. .

دلیل نشان دادن خطای OL نیز ممکن است خرابی دستگاه باشد، IGBT یا سایر قسمت های دستگاه ممکن است آسیب دیده باشد و باید دستگاه را برای تعمیر بفرستید.

رایج ترین خطاهای اینورتر پنتاکس و روش حل آنها
رایج ترین خطاهای اینورتر پنتاکس و روش حل آنها

خطای زیر ولتاژ یا UV در اینورتر

خطای OV در درایو نشان دهنده افت ولتاژ در اینورتر است.

برای حل مشکل اول باید از صحت برق ورودی مطمئن شویم. ولتاژ ورودی باید با ولت متر اندازه گیری شود. اگر برق ورودی کمتر از حد مجاز باشد، این خطا روی دیسک ظاهر می شود.

مدار برق اینورتر ممکن است به دلیل نوسانات برق از کار افتاده باشد که در این صورت اینورتر باید به متخصص ارسال شود.

برای اطلاعات بیشتر در مورد تعمیر اینورتر به سایت فنی و مهندسی ثامن مراجعه کنید.

گرمای بیش از حد یا خطای OH در اینورتر

این خطا زمانی رخ می دهد که دمای محیط بالاتر از حد استاندارد باشد یا درایو فن سوخته باشد و باعث بروز خطای OH شود.

در واقع کد خطای OH یا Overheat در اینورترها یکسان است.

خطای جداسازی فاز ورودی اینورتر.

کد خطا برای هر مبدل متفاوت است.

خطای قطع شدن خروجی فاز اینورتر

کد خطا برای هر مبدل متفاوت است.

خطای اتصال کوتاه در اینورتر

این ارور معمولا با sc نمایش داده می شود که نشان دهنده وجود اتصال کوتاه در درایو است.

خطای زمین در اینورتر

برای محافظت از اینورتر باید نصب شود.

دکمه بازگشت به بالا