عمومی

۱.۵میلیون متر مکعب آب در دریاچه سد کوهبردکهگیلویه ذخیره شد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

۱.۵میلیون متر مکعب آب در دریاچه سد کوهبردکهگیلویه ذخیره شد - خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

کیامرث حجیزاده در کاکھے با کریں آنلاین افزود: سد مخزنی کوخبرد در كمتر سه جاده دهدشت- بهبهان در جوب شركي شرستان دهدشت روی رودخانه کوخبرد بین دو روستای پوزه کوخبرد و गडार خون

وی با بیان عنک ایکی کے کے سد کوخبرد از سال ۱۳۹۰ المزید، گفت: هدا از ایکیں این سد، کیلاب کیلاب، کہ کے کے کہ ما میدانیم حومه غربي دهدشت در شهرستان کهجیلویه بود.

حجی زاده بیان کرد: سد مخزنی کوخبردتنها سد خاکی شهرستان کهجیلویه است ک در مقاومت تعریف بکش کے گروسی و توریسی و عبرکزای در سریکی دشتهای بشتی روستاهای کوخبرد تا برج بهمنی تعریف شد.

اسائی امرانی استانداری کرد را 2.5 میلیون کوبی کرد را 2.5 میلیون متر مکعب حجم آب سالیانه کرد و گفت: طول تاج سد 360 متر، ارتفاع کف 26 متر و نیم، عرض کف سد است. از این سد 110 متر و عرض تاج سد هشت متر است.

وی حدف از احداد سد کوخبرد را تعلیم بازروزی بخش کوبن شرک شرستان دهدشت در برادی پایاب سد و دشتهای بریته روستاهای کوخبرد، برج بهمنی و بیمنجگان، تعلیم بخشهای اکانیمی و توریسی کے کےے، جمع صبح سيلابهاي رودخانه رودخانه کوخبرد در برندگی برندگی و کردی از اب سکورک شده در مخصص سد کرد.

حاجی زاده تصریح کرد: در راستای اجرای سایر فازهای طرح که شامل خط انتقال و شبکه توزیع به زمین کشاورزی است، هزینه و برنامه ریزی پروژه های لازم انجام شده است.

دکمه بازگشت به بالا