اجتماعی

کارخانه سیمان دورود به صندوق توسعه ملی محیط زیست معرفی می‌شود

کارخانه سیمان دورود به صندوق توسعه ملی محیط زیست معرفی می‌شود

عسنا/لرستان مدیرکل منتدی میکت زیست لرستان گفت: کرینۀ سیمان دورود به تکوک کیں کے میکی زیست می شود می شود.

علی سالاروند امروز 25 آذرماه در نشست مشترک با مدیران کارخانه سیمان دورود به منظور رفع مشکلات زیست محیطی این واحد صنعتی که در اداره حفاظت محیط زیست لرستان برگزار شد، با بیان اینکه کارخانه سیمان دورود یکی است. یکی از بزرگترین صنایع استان ورود به حوزه شهری باید راهکارهای مناسب و کارآمدی را در اختیار شهروندان قرار دهد.

وی با اشاره به اینکه فاز 3 این کارخانه به دلیل استفاده از دو الکتروفیلتر پشت سر هم به دلیل نوسانات برق دچار شوک شده و ممکن است آلودگی ایجاد کند، گفت: محیط زیست جنگلبانی آماده دریافت تسهیلات به منظور این صنعت است. به تقدم تعليقة ملي ميحت زيست كند كند.

لرستان مديركل عملة موحيت زيست از تعليق عرض المزيد بريا تامين غاز مورد ايناست در فسل سرد سال به منزور از وظائف از ساير سوختها آلاينده هوا خبر داد.

مدیر کارخانه سیمان دورود در پایان این جلسه گفت: کارخانه سیمان دورود آمادگی پاسخگویی مناسب به الزامات زیست محیطی را دارد و متعهد به رعایت الزامات زیست محیطی است.

ساکی افزود: با کمک فیلتر جدید، فاز 3 سیمان ایمن سازی شده و در صورت کمک صندوق ملی محیط زیست کمتر از 18 ماه مشکلات زیست محیطی، مشکلات زیست محیطی کارخانه سیمان به طور کامل برطرف می شود. حذف شده.”

به گزارش ما، در پایان این جلسه مقرر شد کارخانه سیمان دورود با همکاری و نظارت اداره حفاظت محیط زیست این کارخانه را برای جلوگیری از برق گرفتگی و برق گرفتگی در مدت 18 ماه به روز رسانی کند. ، فاز 3، و برای این کار فیلتر مؤثری تهیه کنید و به بهرا بهدری دیکسی و در آن برک کیدگه را در این برک کیلتین دردیک دیکسی و در کیدگی در این کیلیت کید.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا