عمومی

چین و توهم بازیگری در منطقه

چین و توهم بازیگری در منطقه

گوره بودیم ک دونیا ستیاست دونیا ریبیت است و بر همی اسل که وقت آن است ک کدری بی برد شود.

تاکتیک یا استراتژی

اظهارات و اظهارات مداخلات شوخ طبعی که اکنون یکی پس از دیگری در میان اخبار سفر شی جین پینگ رئیس جمهور به عربستان قرار می گیرد، نشان دهنده نگرانی منتقدان داخلی از جهت گیری نظام دیپلماسی کنونی ایران به سمت شرق است. و وقع بینانه بوده است کسانی که منتقدان را متهم به نژادپرستی کردند – اگر نیازی به پاسخگویی ندارند – شاید اکنون لازم باشد حداقل برای مردم توضیح دهند که چرا سود ملت قربانی مردم غرب شده است. آنها نمی توانند تغییر رفتار چین در منطقه را کتمان و انکار کنند و نمی توانند آن تغییر تاکتیکی را بر اساس مقتضیات زمان توجیه کنند، زیرا نادیده گرفتن کامل بودن خاک ایران موضوع ساده ای نیست که دلیل معاملات دیگران یا به زودی باشد. خاطره ملت بزرگ پاک است. درک اینکه چین از برکت اختلاف کشورهای منطقه خلیج فارس برخوردار است دشوار نیست. با این وجود هونز عده ای به تصفیل انزلیک های برایدانها کیکس کود فرگاند و هونز فیکر با فرار رو به جلو یک مشکل حل می شود.

آیا رئیس محترم دستگاه دیپلماسی رسمی کیشور که تلفنی به رئیس جمهور چین گفت مشکل واکسن را حل می کند، آیا می تواند از ملت بزرگ ایران عذرخواهی کند و مشکلات ایران را اصلاح کند؟ איא אנח אנג אשבק אמור אמור קשים בדון דר מדיע דרד ו מדין בוד קין אניטערטעטיק אמור איראן אסט את אינטון המ בר קוד האמור את את את אינטון מציצון אסט דוראן אינן אינטראטקים אותר בדון תאזלים היק מנפפאטי בריא יראן בה סר אשד אסט? অয়্য়ান ক্র্র্র্র্র্ডি ইজে স্র্র্যান্য দ্র্দানানানানান দ্র্দানানানানান اگرچه همه می دانیم که در معرض سفارت قرار گرفتن برای افراد به صرفه نیست و فقط می توان برای برخی افراد سود ناچیزی داشت. علاوه بر این، رسیدگی به این موضوع در سفارت نروژ راه درستی نیست و بهتر است دولت به صورت دیپلماتیک برخورد کند و امکان تغییر مواضع سیاسی در مورد مسائل مربوط به چین را در نظر بگیرد تا از آن محافظت کند. منافع کشور

نکته عجیب این ماجرا این است که طرفداران گرایش به شرق همچنان با سناریوی تکراری «گذراندن زمان به کمک وعده های محال اما زیبا در دوردست» آمریکا روبرو هستند! به نازر آن ها ایا کین مجازی برای ورود به خلوت خلوت آمریکا با کلنگ به جان استرکتر ایران بیافتد؟ مهمتر از آن، عربستان است که در حال حاضر از مناقشات منطقه ای با صادرات هشت میلیون بشکه در روز خرسند است، بزرگترین صادرکننده نفت جهان است و دولت این کشور امسال با کمبود بودجه مواجه است، مازاد بودجه دارد و به دنبال ملی خود است. سود در دو قطب ، شرق و غرب. البته همزمان با انتشار این تحلیل، بخشی دیگر از هواداران شرق گرایش نیز منتقدان را متهم به فساد مالی کردند. افزایش حجم قراردادهای نفتی با چین به عنوان موفقیت در دیپلماسی فعلی این کشور به آنها یادآوری می شود.

  • אז קיני ו שינה פרוש נפט דר אינ רוקדה בגיודה בגיונד ו אנ ה רא ה ב אנן האי האים האים דר עבור עבור עבור עבור עבור עבור עבור עבור עבור עבור עבור עבור עבור עבור עבור עבור עבור עבור עבור עבור עבור עבור עבור עם
  • از این کے کے کے از پول نفت و نفتی ترودین به کین به کین کین به کیوره است کرفی بزیده

چین، اتاق نشیمن

ایرانی ها ضرب المثلی دارند که می گوید: مردی عاقل است که در خانه شیشه ای زندگی کند و در خانه بنشیند. بی تبدید اکاگ “شی” نه به تمایت اردی برکی ایران براز می زند و نه برای چین در رگوں دراز مدت دارد. چین مستقل نیست و دولت های حاکم در منطقه خلیج فارس یا رفتار چین با دیگر متحدان خود را در تجربه تاریخی مشاهده می کنند یا به زودی خودشان آن را تجربه خواهند کرد. אמא אנ קע אז אז אז מעשראת ו באיאינה האיטום עויאנה יויאנה קין אסןנבאט מי שוד אינ אסט קיאת החקים קין קומוניסט הומ דעשר תוהמ “קדקדה שדען” גשתה, טוהמי קח אפלים אנה רא דר דרע מדת בה באד באד באראט. چین اگر خودش را بی نیاز از همراهی افکار عمومی مردم دنیا می داند موضوعاتی را به خاطر بیاورد که در آن به شکل چشم گیری ملزم به پاسخگویی به همین افکار عمومی است، موضوعاتی که اگر عمری و مجالی باشد به آن پرداخته است.

در این زمینه، این یادداشت ها را نیز می توان خواند:

شرق كاجست؟

به شرق نگاه کن

شرق یا غرب; مشکل این است!

6565

دکمه بازگشت به بالا