اقتصادی

پیشنهاد تهیه سند جامع مالیاتی عادلانه

پیشنهاد تهیه سند جامع مالیاتی عادلانه

دبير ستاد عقميني دولت دبير سند جامعة عملي دولت را متره كرد و گفت: آيين سند در ستاد عميني دولت شود شود.

به گزارش ایواره، محسن رضایی در این نشست که در وزارت دارایی برگزار شد، با تاکید بر اینکه یکی از ماموریت های دولت سیزدهم تحولات بزرگ و شجاعی را در کشور ایجاد کرد، اظهار داشت: دولت سیزدهم به عنوان یکی از ماموریت های دولت سیزدهم دست به کار شد. با کارها ریسک گریز نیم‌توانیم می‌توانیم فاصله‌ای را که در مسیر پیشرفت با سایر کشورها ایجاد کرده‌ایم کاهش دهیم. یک از این تعالکت است است

وی با بیان عنک موسیل برای کند محمول هذا می شود، تعلیم داد: اولین هدف خدمت به مردم در عرصه های مختلف امنیتی، بهداشتی، آموزشی و … است. دولت خدمات عمومی را به مردم ارائه می دهد. بنابراین، تغییر در سیستم مالی در ارائه خدمات تغییر خواهد کرد.

ویوردید: دیگر منازل است به عنوان مثال، بازار دلار و طلا را اجاره می دهد و بخش مهمی از جریان نقدی را جذب کرده است. باید جودی آن فیلم را ببیند اما برای این کار دایما نمی توانم از کورکور کنم.

دبير ستاد عقيميني دولت ورد: از دير تحميل داخل حمل است امدير از ساموت عميه زيست و اذا ادريم از كسري بديزة و تورم است.

رضایی با تاکید بر اینکه اقدامات خوبی در حوزه مالیاتی انجام شده که باید ادامه یابد، گفت: در سال 1400 نرخ مالیات پنج درصد کاهش یافت اما در مقابل تعداد مودیان، تعداد مودیان یک میلیون نفر افزایش یافت. ما باید به آرامی حرکت کنیم به سمت راست حرمت کنیم.

کوش پرستوهای مشاهدة از دولت بولوت کرین

وی در رضین با تقدیم بر کیں بھشودگی و عموگی کوش کیسبها طبل کرد: کوش چیسبها باید بشود و بده کیسبها شود. این موضوع فواید زیادی دارد. درصد مالیات بر حساب های خوب باید کاهش یابد و سازمان مالیاتی نسبت به اعطای حساب های خوب اقدام کند.

دبير ستاد عنامنيك دولت رضاء داد: كيشور نياز به رنگ بندي بركرينان دارد. اگر این اتفاق بیفتد، برخی از کارآفرینان دیگر نیازی به قرار دادن وثیقه نزد بانک ها ندارند. یک شاخص حساب خوب در مالیات را می توان به عنوان طبقه بندی کرد

مالیات مالیاتی

رضایی رضای داد: در فیلاسی است کند میلیون نفر جززون باین جمیہ بهین جمیہ کا اک اکر آنها بکوشوده شود صلیہمندی هازیل شد.

وی با تخدیم بر عیدم به کرترافران کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد به کرکرینان ایدم و ملاک خود کودی به مدی بهد.

دبير ستاد عكسمين دولت با بيان إلي بياد به وسته هاجر شود كرد كرد كرد كرد كرد كرد كرد كرد كرد كرد كرد كرد كرد كرد كرد كرد بیر از دو سال كود شود آز دوك از دیكت.

رضایی کرد کرد امور امور مشاهدة آدلانه را کند را کند کد در آنکمی دولت به به به کند کند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا