عمومی

ما خاکشش نداریم! – ایواره

पाय मुबाई अगान दर मियन निस अमा पाय मुशालान अचान चरा! دقیقاً نمی دانیم مشکل چیست و از کجا می آید، اما نمی دانیم دقیقاً چه دستگاهی مسئول و مسئول حل معضل آلودگی هواست!

به لوگو ایواره، در نموتعی در کھیں فرهیکتگان آمده است: ر ر گشته شاخ هوا در تهران به ۱۶۴ رسید تا شاهد آلودگی‌های آلوده‌ترین ر در هفته‌ف ایر پاشند. پیش‌تر در روگرهای سریال «فرهیکتگان» برامون کاسی علیه هوا در توسیف این براشان نوشتیم; وضعیت واقعی این معضل ابر را زمانی باید دید که سیاستمداران و رسانه های برجسته بیرون بیایند و شهرهای بزرگ کشور یکی پس از دیگری طعمه غبار سیاه خود شوند. برای حل این معضل که آمار بحران سال به سال گواه آن است، ابتدا باید آلودگی شناسایی و عوامل اصلی آن شناسایی شود، سپس مسئولان کنترل این عوامل پاسخگوی حل و کنترل بحران باشند.

تعریف جهانی آلودگی این است: “آلودگی محیط داخلی یا خارجی توسط هر عامل شیمیایی، فیزیکی یا بیولوژیکی که ویژگی های طبیعی را تغییر دهد.” وسایل گرمایشی و احتراق خانگی، وسایل نقلیه موتوری، تاسیسات صنعتی و آتش سوزی در جنگل ها منابع رایج آلودگی هوا هستند.»

عوامل آلودگی هوا در کشور یکسان نیست، در دنیا همین عوامل است. هیچ عامل ناشناخته ای در این میان وجود ندارد و مثلاً آلودگی شهرهای بزرگ پکن، کلکته، کراچی و مکزیکوسیتی با آلودگی تهران متفاوت است. بنابراین पाय मुबाई अकान दर मिन निस अमा पाय मुचारान अचान चरा! ما نمی دانیم مشکل چیست و از کجا می آید، اما نمی دانیم دقیقاً چه دستگاهی مسئول و مسئول حل معضل آلودگی هوا است. البته لزومی ندارد که در این مورد سیاست ها، اسناد عالی رتبه و قانونی طایفه در کشور وجود نداشته باشد. اتفاقا قانون هوای پاک مصوب سال 1395 در ماده 34 با هدف برخورد یکپارچه با آلودگی هوا به تصویب رسید و وظایفی را به سازمان حفاظت محیط زیست محول کرد که باید با همکاری سایر سازمان ها، سازمان ها و سازمان های ذیربط اجرایی شود. نهادها تا اجرای برنامه پنج ساله ششمین گسترش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حد مجاز توزیع فلزات به استاندارد جهانی، گسترش جهان.

سوال اینجاست که دقیقا چه شخص یا نهادی باید پاسخگوی وضعیت فعلی باشد؟ عوامل مشخص و راه حل ها مشخص است و هیچ عامل ناشناخته ای وجود ندارد. همه هست روی زمین است و عزم می‌تلبد می‌تلبد

ما آن را نداریم!

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا