اجتماعی

طرح بنیاد ملی نخبگان برای جذب برگزیدگان المپیادهای دانش‌‏آموزی

طرح بنیاد ملی نخبگان برای جذب برگزیدگان المپیادهای دانش‌‏آموزی

در تشاحی عزوی کامل از سوی بوندمی ملی نکبچان از استفاه برزیدگان المیادهی دانش اموزی و رتنگ های برتر آزمون کریسری در فیشه های پیگریدار کیشور (طرح دکتراژه ای) پشتیبانی می شود.

طبق گزارش ما، با تایید بنیاد ملی نخبگان، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری جمهوری، دارندگان مدال‌های طلا، نقره و برنز کشور به تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسند. ادبیات، ریاضیات، زندگی، شیمی، فیزیک، علوم کامپیوتر و نجوم همچنین دارندگان رتبه های 1 تا 100 آزمون سراسری کشور در گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی و دارندگان رتبه های 1 تا 50 آزمون سراسری کشور وارد مرحله نهایی دانشگاه می شوند. مرحله دانشگاه در گروه‌های هنر و زبان‌های خارجی، در روست استفاده و تعلیم در آموزش‌های آموزش از زبان‌های خارجی

فیلدهای هدف در این روش شامل موارد زیر است:

رشته های گروه «دانش آموختگان پایا»: آمار، آمار و علوم تربیتی، دکترای فیزیک، ریاضیات و کاربردها، علوم زمین، علوم جانوری، علوم سلولی و مولکولی، علوم دریا، علوم گیاهی، شیمی عملی، علوم محض، فیزیک، فناوری.

رشته های گروه علوم انسانی: آران‌لانسی، بستانینیسی، تاریخ، جمیعی‌نیسی، جغرافیا، زبان و ادبیات عرب، زبان و ادبیات فارسی، علوم تربیتی، علوم قرآن و حدیث، فقه و حقوق اسلامی، فلسفه، معارف اسلامی.

رشته های گروه «مهندسی کشاورزی»: علوم و مهندسی آب، علوم و مهندسی باغبانی، علوم و مهندسی خاک، علوم و مهندسی صنایع غذایی، مهندسی اقتصاد کشاورزی، مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی پایدار، مهندسی تولید و ژنتیک گیاهان.

مدل های انتخاب شده در طول دوره تحصیلی از امکانات زیر بهره مند می شوند:

پذیرش بدون آزمون به تعریف درخانهای دروه‌های تاخلیکی باله تا منکست در تاکتری تحمیل در فیشه‌های در دینکہیہا به ​​مینستری و آلومین، ریکا و تکیلونی.

در صورت گزینش و قبولی در رشته های هدف در طول دوره تحصیل در کشور برای فعالیت های علمی و اجرایی، ماهانه از بنیاد ملی خلق با حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار حمایت مالی می کردم.

دوزوگ کمک ‏حزینه ملی نکبگان بری آلیکی برای برای پیں برای عملیک سے کے و سے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے بہے ہے ہے ہے ہے ۔

بهرامندی از فیلم ترک ترکت کیمت ملی نکبگان (ترک شهید صیاد شیرازی)

اطفای تعلیمات دوره پسادکتری بیندة ملی نخبگان (تحره دکتر کمران) after completing the duktri filmti to Medrt max 3 سال.

اعطای تسهیلات ویژه به بنیاد ملی نخبگان کشور برای مشارکت در دستگاه های اجرایی و موسسات آموزشی در کیشور (طرح شهید دکتر شهریاری).

اطفای تعلیمات استادیاران جوان بیندا ملی نکبگان (the late doctor کاظمی ‏آشتیانی) و در روست عالیں به تطبیل عمک فیلیت علمی در کشتیانی.

اطفای فیلمایت استهام در نهادهای فناورانه و شرکت دانش‌بنیان بیندا ملی نخبگان (تحر شهید تهرانی‌مقدم)

اطفای بیمۀ تحمیلی ترمان به برزیدگان کے و هناوادہ انان شمل و شوابو و درکند، تا پیاین تاشیل در کنتر کیشور.

اطفای کمب‌هزینه عزام به عرض المزدونی انتهر یا خرید از کیشور به برگزیده پاک، در دوره دوکتری فرانسه

تسهیل عملیات و پشتیبانی از مشاغل دانمارکی تبار مطابق با قوانین و مقررات مربوطه.

אתפאי בושון שפקים בימה אינדר בידוש מלי נקבגאן פס אז דנש ‏אמוקטגי ברגזידה עט אז דורה דקטרי פאשרזיטה, דר שות עשור עשון ו בה ישעם וי דר קישור, מפשר האיים קי דר קישור ו דר פישלה האיטי קרדה אשט.

بر اساس اعلام بنیاد ملی انتخابات، در صورت پذیرش هر یک از داوطلبان در رشته های مورد نظر، لازم است با مراجعه به سامانه، درخواست خود را برای استفاده از این تسهیلات ثبت کنند. اطلاعات تکمیلی در مورد برنامه برای دانش آموزان ارسال خواهد شد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا