استان ها

شناسایی و جمع آوری ۲۶ کودک خیابانی در میبد

شناسایی و جمع آوری ۲۶ کودک خیابانی در میبد

به گزارش خبرگزاری ایواره از یزد، سجادی پور در نشست امداد و نجات کودکان خیابانی و بی سرپرست شهرستان میبد گفت: شهرستان میبد دارای فرهنگ اجتماعی غنی است و در دهه های اخیر با صنعتی شدن شهر میبد. شهرستان میبد و توسعه گردشگری پدیده کودکان خیابانی و تکدی گری در شرکه کے کے کے و سرکهارراهاها عادی ایم.

وی افزود: این پدیده ظاهر شهر را تحت تاثیر قرار می دهد بنابراین باید مردم را از حضور کودکان خیابانی مطلع کرد تا تحت تاثیر قرار نگیرند و از سر دلسوزی به این افراد کمک کنند چرا که با این کار باعث می شوند تا تعداد بیشتری از این افراد به سمت خود بروند. در شهر ظاهر شود. .

वी गवेट: دانی

ریس دانشرو بهزیستی هم گفت: جمع اوری متکدیان با شهرداری و نیروی نازیمی است.

فلاح با بیان اینکه کودکان خیابانی، با سرپرست یا بدون سرپرست، افرادی هستند که کمتر از 18 سال سن دارند و معمولاً به منظور سفارش خود و خانواده در خیابان ها و مکان های شلوغ می ایستند. فروش یا درخواست کمک مالی از مردم.

وی گفت: بهزیستی درهست مه کیکسی 26 کودک خیابانی شناسایی و جمع آوری شدند که بیشتر این کودکان خارجی یا غیر بومی بودند.

46

دکمه بازگشت به بالا