عمومی

تخفیفات ۵۰ درصدی عوارض نوسازی بافت فرسوده دهدشت ارائه می شود – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

تخفیفات ۵۰ درصدی عوارض نوسازی بافت فرسوده دهدشت ارائه می شود - خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

علیرضا نیکویی زاده در گفتگو با خبرنگار آنلاین افزود: کاهش خسارات و خسارات ناشی از بلایای طبیعی مانند زلزله هدف نوسازی واحدهای مسکونی است.

وی با اشاره به دیدار با تیم ایران تصریح کرد: این برنامه را به فال نیک می گیرم چرا که وضعیت بسیاری از موارد از جمله بازار است. دهدشت، احداث پارک مرکزی و همچنین پس زمینه شهر.

نکویی زاده از رواینی بسته‌های اکھیل برای نوزازی بافتـهای فرسوده خبر داد و گفت: فیلمیت کم سود و تخفیف ها انتظار می رود 50 درصد از کارکنان شهرداری به زودی مطلع شوند.

شهردار دهدشت با بیان عنک فیلم نوسازی و آمای‌سازی ساخت و ساز محمول است، توضیح داد: رفع دراینی و کومک به نوسازی در شهرسازی و پیش‌بینی شهرداری است.

وی افزود: با نوسازی کیفیت زندگی شهروندان ارتقا می یابد و شعار شهر خوب و شهروند خوب محقق می شود.

نکویی حکتک سیت بازآفرینی را کمک خوبی به شهرداریزاده و ایجاد امدیداری کرد: در روست تسعی در روند بشازی و نو، بفتسوده شهر ایمن می‌شود تا در برازیای بالیایی در فیلایی این می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا