اقتصادی

بررسی رویکردهای تحولی برای تدوین برنامه هفتم توسعه در کمیسیون انرژی

بررسی رویکردهای تحولی برای تدوین برنامه هفتم توسعه در کمیسیون انرژی

سخنگوی کمیسیون انرژی شورای اسلامی ایران

ملک شریعتی نیاسر در گفت و گو با ما ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون انرژی مجلس، اظهار کرد: در جلسه امروز این کمیسیون آنچه در برنامه ششم توسعه و بررسی برنامه های وزارتخانه های نفت و نفت اجرایی نشده است، بررسی شد. انرژی و سازمان انرژی اتمی با توجه به رویکردهای تحول آفرین برای ویرایش برنامه هفتم دنبال خواهد شد. در این جلسه دستیاران برنامه وزرای نفت، نیرو و سازمان انرژی اتمی گزارش خود را در این خصوص ارائه کردند و نماینده سازمان برنامه و بودجه نیز توضیحاتی را در خصوص آسیب های عدم اجرای مصوبه ششم ارائه کرد. برنامه در بخشی از مفاد آن به اعضای کمیسیون

وی در ادامه بیان کرد: همچنین پیشنهادهایی برای تدوین برنامه هفتم ارائه شد.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: در نهایت مقرر شد کمیته ای 9 نفره با مسئولیت تا دو هفته آینده پیشنهادات کلیات کمیسیون انرژی و همچنین رویکردهای تحول را جمع آوری کند. در حوزه انرژی برای برنامه هفتم متناسب با نیاز کشور و آنچه در برنامه های گذشته پیش از بررسی موضوعات و بررسی موضوعات و پیگیری انرژی تا ارائه برنامه هفتم مجلس لایحه را تنظیم می کنیم. موضوعات با آمادگی کامل در کمیته یا عرصه عمومی. انشاالله این رویکردها به قوانین و قوانین قابل اجرا و جبران بخشی از چالش های گذشته به ویژه در حوزه مدیریت مصرف کننده تبدیل شود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا