فرهنگ و هنر

بانوی پیشکسوت نگارگری تقدیر شد

بانوی پیشکسوت نگارگری تقدیر شد

این نکوداشت «زینت السدات امامی اسفاهانی» شنبه ـ سوم دی‌مه ـ در انجمن اتره و مفاخر فالغری مجرد شد.

به روگر ایواره، این نکوداشت «زینت السداد امامی اسفاهانی» با حوزر محمود شالویی (رئیس انجمون انگرو و مفاخر فانیریک)، محمود سالاری (معاون هنری و مفاخر فانہری)، عبدلرضا سهرابی (مدیرکل هنرهای تجسمی)، مهدی جمالی‌نکش. محمد باقر اقامیری (نگارگر)، جلیل جوکار (نگارگر) و تعدادی دیگر از فرهنگ و هنر سازماندهی شدند.

محمود شلویی در ابتدای این برنامه با بیان نکاتی در خصوص تزیینات امامی اصفهان گفت: در دوره ای که مسئولیت هنرهای بدنی را بر عهده داشتم، بانوان فعال در این عرصه را می شناختم و از نزدیک با آنها آشنا بودم. آثاری دارد، اما در این میان زنان امامی دارای ویژگی های منحصر به فردی بودند.

وی ادامه داد: یکی از آثار مهم تابلوی معراج است که حتی در یک بازار جهانی در رابطه با معرفی آن گرفته شد و ما به دنبال معرفی بهتر از آن نبودیم. یشان به‌غرام عرض العربية در آين عرنا درد اما تا قائد جديد در سايه هنري بدر بروزوروار خود قرآن است; اینی موسیقی نیست نام یشان را ببریم و یادی از میرزا آقا امامی نکینیم. إشاه اقائی فرشچیان بودود و استاد فرشچیان هر جا که ساحتی حدال بود، از استاد که و اثر یشان در هنر ایران یاد کرده اند.

رئیس انجمن میراث فرهنگی و هنری اعلام کرد: در دوره جدید سعی داریم در انجمن از چهره های مختلف هنری و ادبی که امروز به درجه توجه رسیده اند تجلیل کنیم.

تکمیل شد.

دکمه بازگشت به بالا