ورزشی

استارت دوباره استقلال در غیاب بازیکن مصدوم

  استارت درباء استقلاب در غیاب تیایر مسدوم

تیم تیم فوتسلام استلل پس از یک روز روز اوروز کر شد و بازیکنان به بررسی برنامه های کادرفنی پرداختند.

گزارش خبرگزاری ایواره؛ در آیرف غلامی کے در آریہ بازی در بازی در کے درد در همسترینگ و مسدوم شد، غایب بود. مدافع آب چند روزی برنامه های فیزیوتراپی را پشت سر می گذارد و پس از رسیدن به آمادگی لازم، تمریناتش اضافه می شود.

سعید مهری که به دلیل احساس درد در این ناحیه در این بازی شرکت نکرد، مشغول فیزیوتراپی است. مهری امروز نیاز با لاس شخصی در ترنچین ابیها حضور یافت اما مشکل خاصی ندارد و ممکن است تا 3 روز آینده به تمرینات تیم اضافه شود.

איאין הגבר מודיש בוד؟

در نتیجه 0 رای کیں و 0 رای مخالف

دکمه بازگشت به بالا