استان ها

از ظرفیت‌های کرمانشاه به خوبی استفاده نکرده‌ایم

از ظرفیت‌های کرمانشاه به خوبی استفاده نکرده‌ایم

عسنا/کرمانشاه عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه گفت: از ظرفیت های خدایی که در استان است استفاده نکرده ایم.

شهریار هیدری در عین تکریم و معرفه استان کرمانشاه که امروز (اول دی) با حوزر وزیر کیشور شد از زحمات استاندار پیشین استان تعریف در بازکشی مرز خوسروی به تیک یک استندار دیرینه استان، قدردانی کرد.

وی از کیں یک فرد بومی بری استانداری کرمانشاه قدردانی کرد و گفت: همه باید استان را بریا تیزانه استان کامهری کانیم.

حیدری سپس به توانمندی های کرمانشاه که در برخی مناطق حتی از توان برخی از کشورهای همسایه نیز بیشتر است اشاره کرد و خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین توانمندی های مرزهای استان شامل پنج مرز رسمی و یک مرز سیمی است که امیدواریم بتوانیم این مرزها را در اختیار داشته باشیم. تا به زودی شاهد بازگشایی آن باشیم.

وی یکی دیگر از ظرفیت های استان را کاسر شیرین را زرکز عزد بردیکی کاسرین کرد کرد کرد کرد کرد کرد ک .

عضو مجمع نمایندگان صنعت، معدن، تجارت و بویژه گردشگری کرمانشاه با بیش از چهار هزار اثر هنری باستانی از دیگر ظرفیت های استان است.

وی با بیان اینکه کرمانشاه با وجود تمام ظرفیت 20 سال گذشته همواره رتبه اول و دوم بیکاری کشور را داشته است، افزود: از ظرفیت های خداوندی که در استان داریم به خوبی استفاده نکرده ایم.

حیدری معتقد است استفاده بهینه از ظرفیت های استان می تواند عقب نشینی های 40 ساله استان ناشی از جنگ و پیامدهای جنگ را جبران کند.

وی در پی این از شوری تامین استان نیز به شما می دهد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا