عمومی

آقای رئیسی! این وعده‌تان را پس بگیرید

آقای رئیسی! این وعده‌تان را پس بگیرید

دستیار وزیر مسکن چاند ماخ پیش گاویت 4 میلیون واهید میلیون این رقم را با بودجه 1401 یعنی 3600 هزار تومان مقایسه کنید. یعنی اگر کل بودجه یک سال کشور صرف 4 میلیون خانه شود، 400 هزار میلیارد تومان کاهش می یابد.

اکنون که وزیر قبلی راه و شهرسازی از بین رفته و وزیر پیشنهادی جدید در آستانه معرفی به مجلس است، بهترین فرصت برای رئیس جمهور فراهم می شود تا وعده عملی خود را پس بگیرد و آن را جایگزین کند. وعده او برای کار در محدوده بخش مسکن کشور.

اومیدبکشی کار خوبی است، اما امید واهی کرید دولت و عیدم مدروب به آنک را از بین میبرد. متأسفانه برخی دستگاه های دولتی، احتمالاً به قصد امید! آمار موفقیت دولت اعم از کاهش تورم، کاهش قیمت، افزایش صادرات و… اصلا با واقعیت های جامعه همخوانی ندارد. اگر وعده ۴ میلیون ماسک باقی بماند، این آمار ادامه خواهد داشت. البته مردم سالها منتظرند. سود عدرید هم نصیب ریس جهوریت شد که نمی شود در دو سوم بایمانده از عمر دولت در چنبره مردمی ک امل نمی شود.

قدیمی ها می گفتند حرف الرجل یکی است ولی در سالهای اخیر نقل شده که حرف الرجل دو است و اگر حرف قبلی اشتباه بود باید درست شود.

اگر اگاگ رایسی این شوجات را به خرج می دهد، هم خود را نجات دهد هم اومید لوگیکی اومید واهی می شود.

دکمه بازگشت به بالا