عمومیمدیریت کسب و کار

مراحل ساخت استخر با بلوک سیمانی

مراحل ساخت استخر با بلوک سیمانی + مزایای آن

برخی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مراحلی که زمان ساخت استخر با بلوک سیمانی باید طی شود و اهمیت بسیار زیادی دارد و عبارت است از :

·         خاکبرداری از کاسه استخر :

هزینه ساخت هر متر مربع استخر بر اساس نقشه های ساخت استخر که پیش از شروع در دست دارید باید کاسه استخر را به درستی اندازه گیری کنید و با ۴ عدد میخ اندازه آن را مشخص نمایید. ریسمان کشی نقاط مشخص شده را به هم وصل می کند و سپس مقداری گچ برای دنباله ریسمان جهت مشخص کردن محل خاکبرداری مورد استفاده قرار خواهید داد. در صورتی که آب های سطحی استخر و خطر نفوذ آب از اطراف استخر به درون فضا وجود داشته باشد برای آب بندی و عایق کردن دیوارهای بیرونی استخر موقع ریسمان کشی و متر زدن باید اندازه ها را بیشتر در نظر بگیرید.

مرحله خاکبرداری یکی از مهمترین مراحل می باشد که باید برای طراحی استخر با بلوک این مرحله را به درستی انجام دهید.

    شما برای اینکه به کف مورد نیاز با مصالح مناسب برسید نیاز است که زهکشی را به درستی در استخر انجام دهید.

در صورتی که خاکبرداری از کاسه استخر با وسایل و ماشین های مکانیکی مانند بیل مکانیکی و لودر دارای ضربه چنگال‌های بیل مکانیکی شود باید بدانید که محل خاکبرداری ممکن است خرد گردد. در این صورت برای رسیدن به خاک بکر شما به برداشت حداقل ۱۵سانتیمتر خاک سست نیاز دارید. این عملیات باید به وسیله انسان یعنی نیروی انسانی انجام شود. بهتر است که در این مرحله ترازو و یا شیب کاسته استخر را برای انجام بتن سازی و قرار دادن بلوک ها آماده سازید.

مراحل ساخت استخر با بلوک سیمانی

·         اجرای بتن در کاسه استخر :

پس از مرحله رگلاژ نمودن و صاف کردن خاک محل برداشت و پیش از اجرای بتن بهتر است که با استفاده از لایه های پلاستیکی ضخامت مناسبی روی کف خاک استخر قرار دهید. پلاستیکی بزرگ به اندازه کل مساحت استخر باید نصب و تهیه شود پس از تنظیم پلاستیک یک لایه ۱۵ سانتی متر در کف استخر ریخته می‌ شود.

این کار شما کمک بسیار زیادی به جلوگیری از جذب ملات به داخل خاک و جلوگیری از ورود آب های سطحی به درون استخر می کند. هر چه که لایه های پلاستیکی ضخامت  بیشتری داشته باشند مقاومت بالاتری هم از خود نشان می‌ دهند. طول عمر مفید لایه های مورد نظر در این صورت افزایش پیدا می ‌کند. به دلیل فشار زیاد آب های خارجی زمان اجرای بتن با عیاری که حداقل ۱۵۰ باشد بهتر است بتن را درون استخر بریزید. استفاده از چسب بتن برای ساخت استخر با بلوک اهمیت بسیار زیادی دارد چرا که استخر را به بهترین شکل ممکن آب بندی می کند.

·         آرماتورگذاری کف و بدنه استخر :

در صورت ساخت استخر با بلوک های سیمانی باید دو لایه شبکه آرماتور با میلگرد بر اساس مشخصات فنی نقشه کف استخر را به صورت عمودی و با فاصله ۲۰ سانتیمتر در بدنه استخر ایجاد کنید. پس از آرماتورگذاری استخر لوله هایی که مربوط به رفت در کف استخر می باشد را باید به موتورخانه وصل نمایید. این نمونه از لوله ها پی وی سی یا پروپلین هستند که نصب و اجرای آنها بر اساس مشخصات خاصی می باشد.

در این مرحله بلوک ها بر روی هم قرار گرفته می‌ شوند و با استفاده از ملات طوری آنها را می  چینید که هر یک از میلگرد ها از سوراخ بلوک در مرکز سوراخ های بلوک دیگر رد شود. در این مرحله باید به خوبی بدانید که بلوک ها دو سر هستند و هر یک دارای مشخصات خاصی می باشند. شما باید رج هر یک از بلوک ها را در جای درست قرار دهید تا لوله ها به درستی  کار خود را برای آرماتور

نحوه ساخت استخر با بلوک سیمانی:

1- خاکبر داری کاسه استخر:

طبق نقشه قبل از شروع به خاکبراری کاسه استخر با اندازه گیری دقیق با متر گوشه های استخر را با چهار عدد گل میخ مشخص میکنیم سپس با ریسمان کشی نقاط را به هم وصل میکنیم و سپس با مقداری گچ دنباله ریسمان را برای مشخص کردن محل خاکبرداری گچ ریزی میکنیم در صورتی که آبهای سطحی و خطر نفوذ آب از اطراف استخر به داخل استخر وجود داشته باشد.

برای آب بندی و عایق نمودن دیواره های بیرونی استخر در موقع متر زدن و ریسمان کشی از هر طرف عرضی و طولی زمین حداقل 75 سانتی متر اندازه ها را بیشتر در نظر میگیریم بعنوان مثال اگر طول پشت تا پشت دیواره استخر در نقشه 6 متر است برای خاکبرداری نیاز به برداشت 7.50 متر میباشد.

این کار بایستی در موقع متر زدن و کوبیدن گل میخ ها انجام شود فضای مورد نظر بعنوان آدم رو برای اجرای سیمانکاری و آببندی در قسمت طول و عرض پشت دیواره خارجی استخر برای جلوگیری از ورود آب های سطحی به پشت دیواره استخر میباشد که در اثر بی توجهی و عمل نکردن به انجام آببندی پشت دیواره های استخر در زمین های مرطوب و اشباع با ورود آب به پشت دیواره استخر باعث طبله شدن سطح نهایی داخل استخر میشود.

 خاک برداشت شده بهتر است در محلی نزدیک به استخر دپو شود و پس از مراحل ساخت استخر با پودر آهک مخلوط شود و پشت دیوارها ریخته شود فقط توجه نمائید قبل از خاکریزی پشت دیواره های استخر را با روشهای مناسب زهکشی نمائید در مورد برداشت ارتفاع گود استخر درصورتی که به علت سستی خاک و یا در هر صورتی خاکبرداری کف استخر ( کاسه استخر )بیش از خاک برداری مورد نیاز برداشت شد بهتر است برای رسیدن به کف مورد نیاز با مصالح مناسب مثل شفته ریزی و سنگ چینی لاشه کف استخر تا زیر مگر پر شود و از پر کردن مجدد کف استخر با خاک دستی خودداری نمائید.

2- تسطیح و رگلاژ کف استخر:

در صورت خاکبرداری کاسه استخر با وسایل مکانیکی نظیر لودر و بیل مکانیکی بدلیل ضربه چنگاله بیل دانه بندی رویه محل خاکبرداری سست میشود در اینصورت برای رسیدن به خاک بکر نیاز به برداشت تا حداقل 15 سانتی متر خاک سست با استفاده از بیل و کلنگ ( رگلاژ) توسط عوامل انسانی ضروری میباشد بهتر است در این مرحله تراز و یا شیب کاسه استخر دقیقا مشخص و برای انجام بتن مگر آماده سازی شود.

3-اجرای بتن مگر کاسه استخر :

پس از مرحله رگلاژ و صاف نمودن خاک محل برداشت و قبل از اجرای بتن مگر بهتر است ابتدا با استفاده از یک لایه مشمبای با ضخامت مناسب بر روی کف خاک استخر و حداقل 40 سانتی متر بدنه استخر قرار دهید بهتر است مشمبا بصورت یک تیکه بزرگ به اندازه کل مساحت کف استخر تهیه و نصب شود پس از تنظیم مشمبا یک لایه بتن مگر با ضخامت حداقل 15 سانتی متر در کف استخر بر روی مشمبا ریخته میشود.

این کار کمک زیادی به جلوگیری از جذب شیره ملات مگر به داخل خاک وجلوگیری از ورود آبهای سطحی به داخل استخر میشود هر چقدر لایه پلاستیک دارای ذخامت بیشتر و مقاومت بیشتری باشد طول عمر مفید لایه مورد نظر بیشتر میشود بدلیل فشار زیاد آب های خارجی اجرای بتن مگر با عیار حداقل 150ضروریست بهتر است پس از اجرای بتن مگر سطح بتن مگر را قبل از اجرای آرماتوربندی با مواد آببند کننده (چسب بتن ) آب بندی نمائید استفاده از چسب بتن لایه بتن مگر را تا حدود زیادی آب بند میکند و از نفوذ آب های سطحی به داخل استخر جلوگیری مینماید.

4- اجرای آرماتور گذاری کف و بدنه استخر وبلوک چینی استخر و نصب لوله های رفت و برگشت به استخر و موتورخانه و برقکشی و نصب کاسه چراغ استخر:

در صورت ساخت استخر با بلوک سیمانی مسلح در این مرحله معمولا دولایه شبکه آرماتور با میلگرد طبق مشخصات فنی نقشه در کف استخر و یک لایه بصورت عمودی (انتظار) به فاصله 20 سانتیمتر و ارتفاع تا لبه استخر در بدنه استخر ایجاد میکنیم پس از آرماتور گذاری استخر لوله های رفت در کف استخر به موتورخانه با لوله های پی وی سی یا پروپلین ( لوله سبز ) طبق مشخصات فنی کار گذاری نصب و بتن ریزی کاسه استخر را با بتن عیار حداقل 350 کیلوگرم بر متر مکعب با شیب مورد نیاز کف استخر و حداقل 5 سانتی متر بعنوان کاور پوشش روی آرماتور ریخته میشود.

در حین بتن ریزی برای جدا کردن هوای محبوس در بتن که عامل ضعف در بتن ریزی است با استفاده از ویبراتور بتن را تا مقدار لازم متراکم مینماییم سپس با ماله کشی سطح بتن را صاف و یک دست میکنیم پس از بتن ریزی کف استخر مرحله بلوک چینی دیوار استخر میباشد در این مرحله بلوک ها ( بلوک های دوسر باز ) بر روی هم و با استفاده از ملات ماسه سیمان طوری چیده میشود که هر میلگرد از یک سوراخ بلوک تقریبا در مرکز سوراخ های بلوک رد شود و در پایان هر رج بلوک چینی با یک شاخه میلگرد بصورت افقی میلگرد های قائم را به هم متصل میکنیم.

فقط با ید توجه زیادی به شاقولی و ترازی رج ها و قفل و بست صحیح بلوک ها شود و با دقت رج ها چیده شوند در پایان بلوک چینی لوله های دهش و اسکیمر به داخل استخر نصب میگردد و همچنین کاسه چراغ و برقکشی استخر نیز قبل از اجرای بتن ریزی داخل بلوک ها انجام میشود سپس داخل بلوک ها با بتن عیار حداقل300 کیلوگرم با استفاده از مواد افزودنی آب بند کننده و چسب بتن و ژل میکروسیلیس پر می شود.

نکته : استفاده از ویبره در موقع بتن ریزی استخر الزامیست.

سیمانکاری استخر:

پس از اجرای بتن ریزی داخل بلوک ها سطح دیواره های داخلی استخر با ملات ماسه و سیمان پس از کروم گیری توسط سیمانکار حرفه ای سیمان کاری ( سیمان آستر) می شود در صورتی که استخر در زمین هایی که سطح آب زیر زمینی بالاست یا آب های سطحی زیاد باشد و خطر ورود آب های سطحی به داخل استخر زیاد باشد بهتر است سطح خارجی دیواره های استخر نیز با ملات ماسه و سیمان سیمانکاری شود و سپس داخل و خارج استخر با مصالح ریز دانه ماسه و سیمان و مواد آببندی ( چسب آببندی)نرمه کشی شود.

مرحله سیمان کاری و نرمه کشی استخر نیز از مراحل حساس و مهم ساخت استخر میباشد که بهتر است توسط افراد ماهر انجام شود چون پس از مرحله نرمه کشی و آب بندی سطح نهایی استخر رنگ آمیزی یا با کاشی و سرامیک استخری تکمیل میگردد هر چقدر سطح زیر کار تمیز و یکدست اجرا شود باعث تمیزی سطح نهایی استخر و سهولت در اجرای نصب کاشی استخر میشود.

آببندی استخر و رنگ آمیزی استخر

پس از بتن ریزی کاسه و بدنه استخر و اجرای سیمانکاری و نرمه کشی استخر نوبت به آببندی استخر و رنگ آمیزی استخر با رنگ ضد آب میرسد که قبل از رنگ آمیزی استخر آببندی استخربطریق مختلف اجرا میشود و در قسمت روشهای آببندی استخر ، آب بندی استخر با چسب بتن sa12 یا چسب آب بندی z90 یا چسب های دوجزئی اپوکسی و انواع مواد عایق بندی استخر آببندی میشود که درهمین سایت توضیحات کاملی داده شده است .

اجرای سرامیک کاری و کاشی کاری استخر:

اجرای سرامیک کاری استخر معمولا برای استخرهای خانگی و استخرهای عمومی شنا اجرا میشود و معمولا جنبه تزئینی دارد که در همین سایت قسمت اجرای سرامیک کاری استخر و نصب کاشی استخر توضیحات کاملی داده شده است .

مزایای استخر با بلوک سیمانی

ساخت استخر با بلوک سیمانی بصورت مسلح تقریبا جزو استخرهای ارزان قیمت محسوب میشود و از دیگر انواع استخرهای آماده فایبرگلاس و استخرهای آجری ، سنگی اصولی تر و سریع تر انجام میشود است و همچنین مهمترین مزیت مهم ساخت اینگونه استخرهای با بلوک سیمانی شکل دهی بالای آنها با هر فرمی است در این نوع ساخت میتوان استخر را با اشکال هندسی مختلف اجرا نمود و بعد از استخر های بتنی بهترین نوع استخر از نظر شکل پذیری میباشد.

همچنین بدلیل همگن بودن مصالح بلوک سیمانی و بتن جزو محاسن آن محسوب شده استخرهای بلوکی در رده استخرهای بتنی قرار میگیرند همچنین بدلیل فراوانی شن و ماسه و سیمان و بلوک در اکثر نقاط کشور ساخت اینگونه استخرها آسانتر از نوع بتنی میباشد چون استخرهای بتنی نیاز به قالب گذاری دارند و قالب در همه جا در دسترس نیست همچنین در دسترس بودن اکیپ های اجرایی و بومی و نبود نیاز به اکیپ های خیلی تخصصی در اجرای آن جزو محاسن این نوع ساخت استخر میباشد.

هزینه های ساخت استخر با بلوک سیمانی نسبت به ساخت دیگرانواع استخرها به مراتب خیلی پایین تر است در صورت مسلح نمودن استخرهای با بلوک سیمانی ضعف کششی این نوع استخرها نیز جبران خواهد شد و دیواره های استخر همچون دیوار برشی عمل کرده و در برابر فشار آب و نشست های خاک تحمل برشی بیشتری از خود نشان میدهند و در اثر نشست های مقطعی به آسانی در دیواره های استخر و کف استخر باعث ایجاد ترک نخواهد شد انتخاب نوع میلگرد در ساخت استخرهای با بلوک سیمانی توسط کارشناس مربوطه پس از محاسبات انتخاب میشود. به دلیلی اینکه جنس خاک در مکان های مختلف متفاوت است بهتر است با مشورت و یا نظارت یک فرد متخصص عملیات خاکبرداری و ساخت استخر انجام شود.

    در نخستین قدم از ساخت یک استخر بایستی نقشه ای از فرایند ساخت استخر تهیه نمود که در آن طرح اسخر، میزان خاکبرداری، نحوه خاکبرداری، عایق بندی استخر و میزان و نحوه شیفته ریزی درنظر گرفته شود.

    حداقل میزان خاکبرداری برای ساخت استخر با بلوک سیمانی دو متر می باشد که عمدتا برای اجرای آن از ماشین ها و بیل های مکانیکی استفاده می شود. البته موقع اجرای خاکبرداری باید 15 سانتی متر برای بتن ریزی، 30 سانتی برای شفته ریزی و 5 سانتی متر برای اجرای سیمان، آب بندی استخر در نظر گرفت.

    بعد از اجرای خاکبرداری و برداشت خاک باقی مانده کف استخر نوبت به شفته ریزی می رسد که این کار به مقاوم سازی استخر کمک فراوانی می کند، برای اجرای شفته ریزی ابتدا باید کف و دیوار های استخر را با آب خیس کرد و بعد 2 بار در فاصله های زمانی متفاوت با یک یک غلطک عملیات شفته ریزی انجام شود.

    بعد از اتمام خاکبرداری باید دیوار های استخر را با بلوک سیمانی ساخت و بعد از ساخت دیوار ها معمولا برای مقاوم سازی بیشتر قبل از بتن ریزی داخل بلوکه ها میلگرد قرار می دهند

    معمولا برای مقاوم سازی بیشتر استخر کف استخر را به صورت شبکه ای آرماتوربندی می کنند و بعد از آن عملیات بتن ریزی را اجرا می‌کنند

    بعد از اتمام بتن ریزی و ساخت استخر باید استخر را عایق بندی کرد تا از نفوذ آب به دیوار های خارجی، رشد جلبک و تغییر رنگ آب جلوگیری نمود، برای عایق بندی استخر هم می توانید از عایق رطوبتی استخر پارسیک استفاده کنید.

در آخر این نکته را توجه داشته باشید رعایت اصول فنی در ساخت این نوع استخر به طول عمر سازه شما خواهد افزود.

مزایای ساخت استخر با بلوک سیمانی

مزایای ساخت استخر با بلوک سیمانی بی شمارند. در واقع امروزه ساخت استخر با بلوک سیمانی از قیمت های گزافی برخوردار نمی باشد و از دیگر انواع استخرهای آماده فایبرگلاس و استخرهای آجری، سنگی قانونی تر و راحت تر ساخته می شود. یکی از مهم ترین مزایای بارز ساخت اینگونه استخرها فرم دهی فوق العاده زیاد آنها با هر شکلی است که در این نوع ساخت می توان با اشکال هندسی متنوع آنها را اجرا نمود و پس از استخرهای بتنی بهترین نوع استخر از لحاظ فرم پذیری این نوع استخر می باشد.

در نهایت به دلیل همگن بودن مصالح بلوک سیمانی و بتن جزء مزایای آن به شمار می آید. استخرهای بلوکی هم ردیف استخرهای بتنی قرار می گیرند، و به خاطر زیاد بودن شن، ماسه، سیمان و بلوک در بیشتر نقاط کشور ساخت این نوع استخرها راحت تر از نوع بتنی آن می باشد. زیرا نوع بتنی احتیاج به قالب گذاری دارند و قالب در همه جا در دسترس نیست، همچنین در دسترس بودن اکیپ های اجرایی، بومی و عدم نیاز به اکیپ های فوق العاده تخصصی در اجرای آن نمی باشد و این خود یکی دیگر از مزایای این گونه استخرها به شمار می رود.

هزینه ساخت استخر با بلوک سیمانی

همچنین از نظر هزینه نیز ساخت استخر با بلوک سیمانی نسبت به سایر استخرهای دیگر ارزان تر در می آید به همین خاطر به این استخر، استخر خانگی هم گفته می شود. در واقع تعمیرات و نگهداری از این نوع استخرها نیز بسیار کار ساده ای است. معمولا قیمت مصالح بتنی نسبت با برخی مواد و متریال دیگر ارزان تر است و هزینه کمتری را به شما تحمیل می کنم.

به عنوان نمونه تحمل ضعف کششی این نوع استخر بالا می باشد و دیواره های استخر همچون دیوار برشی عمل می نماید و در مقابل فشار آب و نشست های خاک تاب بیشتری می آورد. همچنین در مواجهه با نشست های مقطعی به راحتی در دیواره های کف استخر ترک ایجاد نخواهد شد و انتخاب نوع میلگرد در ساخت استخرهای با بلوک سیمانی توسط مهندسین خبره مربوطه پس از محاسبات گزینش می شوند.

دکمه بازگشت به بالا