عمومی

همه علیه جنگ نرم – ایواره

همه علیه جنگ نرم - ایواره

در فازی جنگ نرم ساحبت از مستخل و احمون و تانک، ناو و ایلافرای جنگی و زیردریایی و تیربار نیست بلیک از صفتیل، اینترنتی، جازیدی، خبرگزاری، کتاب، فیلم و سینماست. بنابراین سربازانی که در این جنگ شرکت می کنند و به سمت آنها تیراندازی می کنند، دیگر ژنرال، افسر و سرباز نیستند، بلکه روزنامه نگاران، سینماگران، هنرمندان و مدیران رسانه هستند که در بسیاری از کشورهای خودکامه هدف و تحت دستور قرار می گیرند. سینمای آمریکا شاید یکی از قوی‌ترین نمونه‌های عملی قدرت نرم باشد که با ساختن فیلم‌های ویژه برای اهداف استراتژیک سیاسی و نظامی خود حرکت کرده و ادامه می‌دهد؛ امروزه قدرت‌های اینترنتی مانند گوگل، فیسبوک و اینترنت شبکه های اجتماعی مرتبط با آنها بهترین ابزار آمریکا در جنگ شمارش نرم است…

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 و پایان جنگ سرد، متخصصان بخش جنگ در آمریکا با استفاده از تجربیات دو جنگ جهانی و جنگ سرد دریافتند که می توان با هزینه کمتر و بدون نیاز به انجام این کار. دخالت مستقیم در کشورهای دیگر برای سیاسی، اقتصادی و… . آمریکایی ها قبلاً با استفاده از این نوع جنگ موفق شده اند چندین رژیم سیاسی را در کشورهای مربوطه تغییر دهند. انقلاب مخملی یا رنگی که در شرق و شوروی سابق وسط کشور است. آمریکایی ها با استفاده از قدرت نرم توانستند رژیم های سیاسی را در کشورهایی مانند لهستان، گرجستان، چکسلواکی، قرقیزستان، تاجیکستان و اوکراین تغییر دهند.ابزار رسانه ای با تغییر در ارزش ها و الگوهای رفتاری رژیم های سیاسی حاکم، مشروعیت آنها را به دست آورد. مشروعیت زدایی شد و با حرکت مردم و ایجاد بی ثباتی سیاسی، قدرت سیاسی همه جا را فرا گرفت. کون می توان با ماینامی کستان به خود نایل اید.

اهداف جنگ نرم است: تغییر فرهنگی با هدف تأثیرگذاری بر افکار عمومی جامعه هدف، هدف اخبار و اطلاعات است و کنترل نظام قدرت همیشه به همین صورت برای پیشبرد اهداف است. جامعه؛ استحاله صیاحة به منزور ناكارامد جلهو دادن نیزام مورد هدا و سیاة نیامی ركان آن نیزام; ابداع وحشت و ترس از مسائلی مانند فقر، جنگ یا سرکوب قدرت خارجی و سپس دعوت به تسلیم با شایعه پراکنی و ترویج بی اعتمادی و ناامنی روانی. दिशाण फ़कनी दर परशाव मुरम व बरंगिख दिशाण मिया निजामी वा किशोा किशोरड नाशर दास पैसिटाय पैसिटाय पैसिटाय पैसिटाई किशोाई किशोाई ؛ ترویج روحیه یاس و ناامیدی جامعه. بی درفاد کردن نسل جوان به سلمه محمد کیشور; کاهش روحیه و عملکرد نیروهای نظامی و ایجاد اختلاف بین شاخه های مختلف نظامی و امنیتی. অন্তান্ত্যান্যান্যা ম্র্ট্রি এম্র تبلیغات سیاه (با هدف اشاعه و اغتشاش) از طریق شایعه پراکنی، انتشار تصاویر افراد و…; تقویت نارضایتی های ملت به دلایل مسائل مذهبی، قومی، سیاسی و اجتماعی نسبت به دولت خود به گونه ای است که در مواقع حساس این نارضایتی ها زمینه تجزیه و تحلیل کشور را فراهم می کند. تاله برای کراینی و کادین کیشور کیوشری از راه براه برای کریشی و حدید کیشور از راه اشراه های اکابری و کراگراک امیز. بره حقیرت گوی، پیشگوی های نا امیدساز، حذف و سانسور، کشش جنسی، جدایی و تناقض، اصلاح شخصیت، تکرار، ایجاد ترس و ترس، اغراق و مغالطه.

دین نیز در بسیاری از موارد بویژه در گذشته است، اما با استکبار و جریانات دین و فرقه های ضاله و جاهل ها و حتی دوستان جاهل نرم شده است.تخریب شخصیت ها و نمادهای دینی. مستکبران به سلامه شان برای زیر سلطه در برین روستای اسلامی بود.

برای با کیں نرم علی دین، برای با کیں نرم علی دین، برای بای کے نرم علی دین، برای بری با کے نرم علیہ دین، هه

6565

دکمه بازگشت به بالا