فرهنگ و هنر

جشنواره «موسیقی نواحی» رویداد هویت‌بخش و انسجام‌آفرین است

جشنواره «موسیقی نواحی» رویداد هویت‌بخش و انسجام‌آفرین است

ایواره/گلستان محمود سالاری عاشیاک امور هنریتی منزیرت فارگن و رشد اسلامی به پانزدهمین فستیب موسیقی نبیر ایران پیام داد.

محمود سالاری عاشیاد امور هنریتی منزیرت فرهنت و رشد اسلامی به پانزدهمین فستیب موسیقی نبیری ایران پیامی عسر کرد

در ین پیام وهید است:

به نام خدا

ناله سرنا و تحمیل دهل کیزکی ماند بدان ناقور کل

پس حکیمان کورهاند این لحنها از دوار کھہ بچرپتیم ما

بانگ رومانی های کرکست این است که خلک می‌سرایندش به تنبور و حلک (متحنوی مناویی، دفتر کافر)

تنوع و ماندگاری فرهنگ و هنر در کشور ما در نتیجه بیان آرزوی یک ملت، هویت دیرپای ملت است و تاریخ گذشتگان نشان از قدرت است. از بنیادهای فرهنگی و هنری این کشور است.

موسیقی نواحی ایران با کلام و آواز و کیفیت های نوین حیات بخش، به عنوان موسیقی اصیل و ریشه دار، منبع اندیشه و ذوق آمیخته با زندگی و تفکر اجتماعی این سرزمین و رفتار مردمانی است که را می توان در سطوح و سطوح مختلف شنید

از این منظر موسیقی منطقه، این میراث ناملموس به مثابه گنجینه ای قدرتمند و سفیری که در گذر زمان همواره بیانگر وحدت، برادری و برابری پیشکسوتان ایرانی در عرصه ملی و بین المللی و حفظ آن و حفظ آن بوده است. توجه به سنت ها و آداب و رسوم کشور و کشور خطر بحران است و به استقلال و ثبات فرهنگی کمک می کند.

این رویداد با برگزاری جشنواره موسیقی در نواحی ایران هویت و وحدت بخش کوچکی از گستره وسیع موسیقی ملل مختلف اسلامی در ایران را به ارمغان می آورد که سعی در پاسداشت و شناساندن ابعاد و ظرفیت های این نوع موسیقی به دنیای امروزی دارد. نفیری زلال و سمیمی و پنجه‌هایی سهرآفرین و مایه‌ساز ک نسل به نسل و سینه‌به‌سینه، با عشک و پیمردی پیش‌سوتان، حفز و نقد کردیه را هرساله در آیین میادگاه به هوش مشتکان و عندیکش.

همچنین میزبانی استان گلستان برای پانزدهمین دوره جشنواره موسیقی خطه ایران، با توجه به حضور اقوام مختلف در ساختار جمعیتی و ویژگی های ملی و مذهبی آن، ضمن بهره گیری از جغرافیا و اقلیم منحصر به فرد خود، می تواند پیش روی ین ترکم تناور فارگو و هنر بهده نیز در راستای الهام و تحقق افق ها، افق های روشن و گام های موثر و خاطره انگیز را ترسیم کنید.

برای همه هنرمندان، هنرمندان فعال و پرتلاش و حاضران در صحنه این رویداد بزرگ موسیقایی، از خداوند منان برای رسیدن به اهداف جشنواره و تداوم این رویداد بزرگ هنری آرزومندم.

محمود سالاری

عائشای امور هنری منزیرت فارح و رشد اسلامی

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا