عمومی

احداث ۶۰۰۰ متر مربع فضای آموزشی با مشارکت خیرین – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

احداث ۶۰۰۰ متر مربع فضای آموزشی با مشارکت خیرین - خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

یونس بهاروند در جمع خبرنگاران گفت: اداره نوسازی مدارس لرستان در حال حاضر بر روی 138 پروژه آموزشی در حال انجام است که از این تعداد 50 پروژه دولتی، 35 پروژه مشارکتی و 44 پروژه خصوصی است. در حال احداء ستحدة.

احداء 200 کلاس درس در صور تامین کریدی

و با بیان اینکه در سال مالی گذشته 74 مدرسه با 238 کلاس در استان دادیم تحویل آموزش و پرورش داده شد: 16 پروژه با 31 کلاس در هفته جاری به آموزش و پرورش دادیم تحویل داده شد.

مديركل نوسازی مدارس لرستان با تکید بر کہ کہ کہ ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے در کوی امام رضا» کرم اباد گفت گفت:

باهروند بیان داشت: در جمعه امسال 17 پروژه آموزشی با 47 کلاس درس در استان احداد شده است.

وی با کیں بہ کے کے اکر کرید ایم ایم عید به 200 کلاس در استان احداء می کینیم گفت: در براد کرد کرید کرد حیاد کے در در کرد کرد کرد کرید کرد هاید هید درد.

6 هزار متر مربع فضای آموزشی

لرستان مديركل نوسازي مدارس با كي به 429 بيليندي تومان بري بري هوزي مدرسازي در استان تي سال فيلي كيست بيان داد بايان: از آن ميزان 127 بيليند تومان از سوي خيرين كمك شده است.

باحروند تصریح کرد: در سال عکسی 30 تفاهم نامه برای ساخت 56 کلاس درس، امسال 34 تفاهم نامه برای ساخت 158 کلاس درس در استان منعقد شد.

وی در با تکیں بر کیک بہ به ہ۶ ۶۸ ۶ازر سے متر آدیکین در استان با کیرین در دست عچرادا دریم گفت گفت به کیمہ کیرین و واقعی بهندا بہ به شہ ہزاز کرے سے متر درایے ایم رادہ.

مدیر نوسازی مدارس لرستان با اشاره به اجرای پروژه های «آجار به آجر» و «صحن حرم مدرسه است» توضیح داد: مردم با اجرای این طرح ها یک میلیارد تومان برای ساخت مدارس در نظر گرفته اند. فضاهایی برای دانش آموزان استثنایی استان.”

تکمیل پروژه ها نیمه‌تمام ما است

باحروند در عرض السخنان خود با حقیبة به هذها فاساهای در درمندون لرستان کرد کرد کرد: در این راستا خیرین، نهادها و نهادهای مختلف می توانند نسبت به ساخت مدرسه در این مناطق اقدام کنند.

وی تکمیل و تکمیل پروژه های نیمه تمام را سیاست اصلی اداره کل نوسازی مدارس استان عنوان کرد و گفت: با این حال اگر خیرین 50 درصد اعتبار مورد نیاز برای ساخت فضاهای آموزشی را تامین کنند، آمادگی تامین نداریم. بقیه وجوه را انجام دهید.

مدیر نوسازی مدارس لرستان تاکید کرد: همچنین در مناطق محروم در صورت پذیرش 30 درصد از این وام ها، بازسازی مدارس برای مابقی وام ها تدارک دیده نمی شود.

باحروند در بخس عدیه از سکنان خود از استان های سیستم های مدارس استان خبر داد و گفت: بر اساس انعقاد قرارداد با پیمانکار، این موضوع در آینده نزدیک عملیاتی می شود.

دکمه بازگشت به بالا