اجتماعی

آموزش قویترین سلاح توانمندسازی زنان/آمادگی ایران برای اشتراک گذاری تجارب مقابله باپدیده سالمندی

دستیار رئیس جمهور در امور مردم و خانواده با معاون گروه دوستان مجلس سوریه و ایران.

طبق گزارش ما، در ابتدای این نشست دکتر فاطمه محمد بیگی نماینده شورای اسلامی در سخنانی با بیان نام و یاد حافظ اسد رئیس جمهور سوریه به تشریح فعالیت های شورای اسلامی پرداخت.

وی با اشاره به تصویب قانون حمایت از خانواده و جمعیت جوانان به عنوان راهکاری برای مقابله با تهدید نسل در کشور، از حمایت زنان و امور خانواده به عنوان نهاد متولی این قانون قدردانی کرد و گفت: اگر به سلماندی را به شمایدیم

در بخش زیر ضمن معرفی معاونت امور زنان، برنامه ها و اقدامات این نهاد به عنوان مدیر امور زنان و خانواده در کشور تبیین شده است و سیاست خانواده محوری دولت سومین و موضوع توانمندسازی زنان است. به ویژه در حوزه اشتغال زایی، اشتغال و حمایت بانوان.

کیلینی است، دستیار رئیس جمهور در بیانیه ای از تعاملات قبلی دو طرف، تعاملات دو طرف مربوط به اشتراک فرهنگی طرفین است.

تعليقة قويترين سلام المعادنة زنان/آمادجي يران بريا شبابة تعريفة تعليمة باپـديده سالمندي

سپس خانم هیفا جمعه نایب ریس کورہ دوستی سوری و ایران کے به مجلس شوری اسلامی در راست هایتی بلندایه به ایران کرده است کردانی از حسن از حسن و همین نوازی کیشورمان، کیشرش ده جنکش را امعل راسین شورین سوریه.

وی تعریف و سواداموزی را قویترین سلام برای عموانسی نامید و دولت و مجلس سوری را از این امر جدی و همه جانبه دانست.

بنا بر للعرض المزيد بازراء عمور جموهري و جوندي دراست جموهري، خانوم جمعه رضا داد: ما دست سابريك همه جانبه در زمان و گوندي را با جهومري اسلامي ايران به غرمي ميفشاريم.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا