اقتصادی

فاطمی امین: مشکلات فعلی حاصل از انباشت سال‌های گذشته است

فاطمی امین: مشکلات فعلی حاصل از انباشت سال‌های گذشته است

سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی از حضور وزیر صنعت معدن و تجارت برای بررسی موضوع استیضاح گفت: آقای فاطمی امین ضمن تاکید بر اینکه مجلس و دولت از وضعیت موجود و شرایط موجود دفاع نمی کنند. صنعت خودرو، و از آن راضی نیستند، خاطرنشان کردند که مشکلات افدلی است

به روابت عسنا، ابوالفضل عمویی در تنزیر سلسلة عصر امروز فراکسیون عنبلای اسلامی کرد کرد کرد کردیون عصر عسر لسلای‌ای باحدور وزیر آنتاد، ومدی و ترادیک برای استیبه اگاگ فاطمی امین کارد کرد. در این جلسه 10 نفر از نمایندگان موافق و مخالف بیانیه، نظرات آنها مربوط به محور استیضاح است. در رضاء لوسلة وزير سمت نيز به ساحبت‌هاي عليہ ہے

به گوره وی، کیمی تمهید شده است از سوی علی و استیدها به بازار خودرو و برمیکت در سنادت. آقای فاطمی امین با تاکید بر اینکه مجلس و دولت از وضعیت فعلی و شرایط صنعت خودرو دفاع نمی کنند و از آن راضی نیستند، گفت: اصلاحات آغاز شده و گام های موثر برداشته می شود. یکی از آنها رهاسازی 170 هزار خودروی نیمه کاره در پارکینگ های شرکت های خودروسازی واقعی بود که این میزان را به صفر رساند و بخشی از نیاز بازار با رفع ایرادات داخلی پاسخ داده شد.

مردم همچنین به یکی دیگر از موضوعات گفتگوی نمایندگان در جهت استیضاح در خصوص افزایش قیمت مصالح ساختمانی اشاره کردند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا