علمی و پزشکی

شیوع بی‌دندانی در ایران پس از ۳۵ سالگی

شیوع بی‌دندانی در ایران پس از ۳۵ سالگی

دبیر کنگره پریودنتولوژی شیوع بی دندانی کامل بعد از 35 سالگی در ایران را بین 19 تا 38 درصد اعلام کرد و گفت: هرکس حتی یک دندان از دستش داشته باشد، بی دندان محسوب می شود.

طبق گزارش ما، دکتر حسن سمیاری، دبیر کنگره پریودنتولوژی گفت: این موضوع ارتباط مستقیمی با طول عمر فرد ندارد، اما می تواند به طور غیرمستقیم بر کیفیت زندگی فرد تأثیر بگذارد.

وی شیوع بی دندانی کامل در ایران را بعد از 35 سالگی بین 19 تا 38 درصد اعلام کرد و افزود: هر فردی که حتی یک دندانش را از دست داده باشد، بی دندان محسوب می شود و این رقم حدود 60 درصد است.

مدیر اجرایی کنگره پریودنتولوژی گفت: بسیاری از بیماران اصلا دندان ندارند و بسیار افسرده هستند اما با ترمیم دندان امیدشان به زندگی بیشتر می شود.

وی با یادآوری اینکه کاهش هزینه های دندانپزشکی و حمایت بیمه ای از خدمات دندانپزشکی می تواند از تعداد دندان های از دست رفته در کشور بکاهد، تاکید کرد: بهترین راه برای حمایت از مردم از نظر هزینه های دندانپزشکی و هزینه های درمانی استفاده از بیمه است. با وجود هذا بیشماها به تطبیل سوداورترین سنادت کیشور هوزور درداند اما خوبی سوریتا نیمی‌آورند.

وی افزود: شرکت های بیمه مانند برخی شرکت ها از جمله شرکت های نفتی حداقل می توانند بخشی از هزینه های بیمه دندانپزشکی خود را تقبل کنند.

دبیر اجرایی کنگره پریودنتولوژی پیشنهاد کرد: قبل از گران شدن کار دندانپزشکی (مانند صرفه جویی در هزینه)، افراد را تشویق به ترمیم دندان و تمیز کردن دندان ها کرد و این هزینه های کم و کارهای ساده دندانپزشکی را بپذیرند.

سمیاری با بیان هيں کے دخانیات به سیگر کیں می کے میں تعمیک تعمیک های لہہہے ہہے ہے ہے ہہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے دانتہ ہے کے کود گفت گفت.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا