عمومی

روان‌شناسی عوام‌الناس در نهج‌البلاغه – ایواره

روان‌شناسی عوام‌الناس در نهج‌البلاغه - ایواره

در مدینه فاضله فارابی یا مدبه منسقول عبید زاکانی مواضع سیاسی از نخبگان و نخبگان گرفته می شود و در مدینه جاهله و مختب مختر این مناصب سیاسی به چراغ ها و ابزارهای سیاسی داده می شود. خلافت به امام علی (ع) قریدی نمی داد و به همین آله وکی به علی به خلیفت نرسید کاناری است و شکیبایی دارد و شکیبایی پیشه کرد. «نگریستم و دیدم مرا یاری نیست، و جز کسانم مدادکاری نیست دريغ امدم كه انان دست به ياريم غشايند، مبادا كه به كام مرگ درايند. ناچارا هَر گام در دِه باکتا، نَفس در سینه در گل بَشَت، AZ هَک هُد chshm poshidm u sharbet tachch chibai noshidm»

حضرت علی (ع) به توده های بی وجدان و همگام با جماعت ندا داد که شما در محاصره دینداران منافق و سنت های طایفه هستید و دشمن تا پای خانه شما آمده است و باید بجنگید و حکومت قدرت نظامی ندارد. جمعة بدوي كه روزرغري در جاهليت و زيندة ساده بري بقا مي فيكر كرد انجون با غنايم و مقامت بوند و همان اخلاق قبله اي انان و نيزيت اهد جاهلي نيز كرديد نيز. امام علی (ع) بر زوم برای بری جنگ دفع از مدینه فادیله را یاداور شیدن و اما مردو و را تناهدند. «من شبان و روزان، اولادلا و نهان شما را به رزم ين مردون تير خواندنم و كاكر: با اينان بستيزيد، پيش از آنك بر شما املک برند و بگريزند. به خدا سوگند با مدرومی در استانا خانه شان نکوشیدند، جز که جامه خواری بر اینان کوروهند. کیدیدا ام به خانه های مسلماند و توسین در بناه اسلام به می کند آست هلا آن ستمدیدگان براب این متکاکیان، جز زاری و رحمت خواستن سلاهی ناکتدند. سباس غارتگران پشتواره از مال مسلمانی بسته; نه قلود ای بر جای نیهاده و نه کشتره، به شهر خود کوکیده اند اغر از آن پس مرد مسلمانی از غم کونین کیں بمیرد، که جای ملامت است، ک در دیه من شیستا کینی کرامت است»

اخلاق نخبگان با عوم درف درد. نخبگان و نخبگان میخ های جامعه هستند و مسئولین کسانی هستند که بدون آنها جامعه به سمت جهل حرکت می کند. قدرت توده ها زیاد است و اغر فونی برای هاهنا در کھته دینه مدینه ای جاهله دین. همه کشورهای دارای قدرت فکری، مالی و خلاق دارای نخبگان توسعه یافته ای هستند و مردم عادی همواره از رهبران فکری و سیاسی پیروی می کنند. حضرت علی (علیه السلام) بسیار کوشید تا افرادی را که نزد خود می آمدند از آداب و رسوم جاهلیت جدا کند و آنچه را که فکر می کنند ناشی از اعصاب قبیله است به آنها نشان دهد. بردوم اما بريا عملة عملة و فينفة جميعة تالهي نمي شود و نكوهش انها در نهج البلاغه برائة ديه شود. «अगर दर शाजा گیرد शा रा बुगानम ، गुयीड हॉवा करष गरम स ، महलती दे ता गा नहीर शुद. اغر در زيمنت فرمان دهم، قويد شرك سرد است، فصري ده تا سرما از بلاد ما به در شود. شما کے از غرما و سرما کنین می گریزید، با شمشیر اخته کجا می ستیزید؟ در نه مردان به رووت مرد، یین كم خردان نازـرورد. كاش شما را نديده بودم و نمي يكتدم كه به كدا، پياين آين آشناي ندامت بود و آنها اندوه و حسرت. خودیتان بمیراناد که دلم از دست شما پر خون است و سینه ام مالمال خشم شما مردون دون که پیاپی جرعه اندوه به کامم میریزید»

روانشناسی توده و عاوم در نهج البلاغه مسحود است مردم برای مدت کوتاهی اهداف و سود خود را دنبال می کنند و اگر نخبگانی که آنها را هدایت کنند وجود نداشته باشند، شهر در شکل اشتباهی گرفتار می شود. امام علی (ع) نخبه ای تناه بود و یاران و اندک و در تمت کتوت کے اهنه را دهد. و هر چه کردند سنت های قبیله و خشم جاهلان بر مردم حکومت کرد و گروهی تظاهر به اسلام کردند و به دنبال سبک هرج و مرج رفتند و گروهی از مشرکان بر اساس منفعت شخصی به تشریفاتی رسیدند، هر دو. که بر خلاف منافع عمومی بود. بردون نیز در این میان سرگدران می‌شوند و امام علی (ع) هر چه می‌کوشید اوضاع را تغییر دهد، نتوانست. «ای رودومی که به تن صفلید و در بلیکها عصیرها همید، سکنان تیز، کنانک سنگ خره را گدازد و ترکترتان کند، ایکی دوشمن را کرایه شما به تمع انزازد. در بزم جوینده مرد ستیزید و در رزم پوینده راه گریز. آنک از شما یاری ورایت خوار است، و دل تیمار خوارتان از اسایش به کنار. بانها های نابخردانه میعورید و کون وامداری کی پی در پی مهلت برای امروز و فردا می کندی. به خدا سوغند فريفته كسي است كه فريب شما را خورد و بي نصيب كسي است كه انتزر بريوز از شما برد».

6565

دکمه بازگشت به بالا