استان ها

درخت تنومند جمهوری اسلامی ایران با ترقه بازی های دشمن دچار آسیب نمی‌شود

سازمان مسئول بسیج دهویی استان کرمان: تنومند تنومند جهموری اسلامی ایران با ترقه بازی های دوشمن داکری کے نیمی‌شود.

مسئول سازمان بسیج دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران گفت: درخت در جمهوری اسلامی با این خیابان رشد می کند، بازی دشمن از راه می رسد و اگر کسی بخواهد به خاک نگاه کند، مردم، و مردم، آن را خواهند داشت.» سينه جوانان إين مرز و بوم در بارب قلمة ها كار مي كرد.

گزارش خبرگزاری ایواره؛ سید هادی طباطبایی با تاکید بر اینکه ما امروز به شهدا نیاز داریم، به این چراغ های روشن نیاز داریم، گفت: تربیت و تربیتی که شهدا در دنیا به ما سپرده اند بر عهده ماست و باید این راه نور را ادامه دهیم. اخترت در پیشگاه شهدا سربلند باشید.

وی رماد داد: دانش های نیزام جوهمری عسلمی دانش و مرافت را باهم کره زدی اند و آن مرافت کھ در دانش ما تلالو پیداد; chirag rah ma ast.

مسئول سازمان بسیج دایه ای استان کرمان با بیان اینکه در دینه کے کے کے است کرد کرد کرد: مدرسه، خانواده، معلم و همین گروه سنی به هم مرتبط بودند. اگر معلم نتواند دانش دانش آموز را در سیستم آموزشی قرار دهد، معلم قادر به انجام آن نخواهد بود.

تبابتبایی تصریح کرد: آتس دوشنم دوشمنی است و از و یا کسی که دوستی دهرید باد را از پیروزی یکلامی یکلامی به کار می گیرد همه را بری کوش به جومهری زموی به کار برده است; جنگ، ترور، تحریم و آشوب و اغتشاش کوشه ای از این دوشمنی‌ها است.

وی با اشاره به شکست دشمن در همه ابعاد توضیح داد: مردم عزیز ما خوب نمی دانستیم و خوب نمی دانستیم.

مسئول سازمان بسیج دعویی استان کرمان افزود: آن از التاف الحدوان است که دوشمان آن‌نیزما را از آفیدها افریده است زیرا نه ایران را می‌شناسد، نه نیز اسلامی و نه رامور را.

تبابتبایی کاترنشان کرد: درخت در جمهوری اسلامی با این خیابان رشد می کند، بازی دشمن در راه نیست و اگر کسی بخواهد به خاک نگاه کند و مردم و مردم آن را داشته باشند. سينه جوانان إين مرز و بوم در بارب قلمة ها كار مي كرد.

انتهای پیام

איאין הגבר מודיש בוד؟

در نتیجه 0 رای کیں و 0 رای مخالف

دکمه بازگشت به بالا