عمومی

جنگ اوکراین و دژ نیمه‌کاره اروپا

جنگ اوکراین و دژ نیمه‌کاره اروپا

علاوه بر این، اکنون اتحادیه اروپا را نمی توان با تعهدات امنیتی جدید برای اعضای آسیب پذیر مقایسه کرد. ماموریتی که شکست خورد، من به کشورهایی که پشت درمان هستند علاقه مند هستم.

احتمالاً همین نگرانی بود که امانوئل ماکرون را بر آن داشت تا پیشنهادی برای برگزاری نشستی در پراگ به منظور ایجاد جامعه سیاسی اروپا ارائه دهد. این نشست نیم روزه هفته گذشته با حضور 44 کشور اروپایی از جمله 27 کشور عضو اتحادیه اروپا برگزار شد و به نظر می رسد برنامه ریزی برای برگزاری دو بار در سال احتمالا در سطح وزیران و وزیران خارجه وجود دارد. هنوز مشخص نیست که این نهاد جدید وظایفی را انجام دهد که توسط سایر نهادهای اتحادیه اروپا انجام نشده است، اما به وضوح نشان دهنده نگرانی رهبران اروپایی از پیامدهای جنگ در اوکراین است و آنها این کار را نمی کنند. برای مقابله با چالش های پیش رو به این موسسه اعتماد کنید.

پیروزی حزب راست افراطی ایتالیا به رهبری جورجیا مالونی در انتخابات سراسری این کشور زنگ خطر را در سراسر اتحادیه به صدا درآورده است و این احتمال وجود دارد که به عنوان دومین زلزله بزرگ اروپا پس از برگزیت، وجود اتحادیه با سرعتی بی سابقه در خطر است. این سناریوی احتمالی برای فرانسه شاید نگران‌کننده‌تر از دیگر قدرت‌های اروپایی باشد. کیشوری در سه داکه بود که به رز رزیده بود.

آلمان امروز به تنهایی یک غول اقتصادی است که به راحتی می تواند به یک قدرت نظامی رقابتی تبدیل شود. برخلاف آلمان، فرانسه در مواجهه با شکست پروژه اتحادیه اروپا فرصتی برای نزدیک شدن به ایالات متحده نخواهد داشت. شاید خیلی زود باشد، اما حمله روسیه به اوکراین نشان داد که آنچه دور و اجتناب ناپذیر است احتمالاً بسیار نزدیکتر است. به آئین کھیں در هله وال، جنگ در اوکراین چالشی است که قابل مقایسه با ناتو و گسترش آن نیست، اما آنچه کمتر دیده می شود، چالشی برای ادغام و ایده اتحادیه اروپاست. ایده ای که تا به امروز با رویاهایی که بنیانگذاران آن در دهه 1990 منتظر آن بودند، رابطه قوی دارد.

از وکرینی که از وکرینی می شود، می شود. آلمان با حمایت اوکراین ترجیح می دهد فرصت های اقتصادی خود را با روسیه به ویژه در واردات انرژی حفظ کند. جاميدة شرق عروفا تعليق به هذا العربية را پريروده اند اند و روستوده و شمال و جوهوم عروفا كوشيده اند كه تا رحد مجموعة از كانون منازعه دور دور.

بریتانیا حمایت نظامی اوکراین را به عنوان کشوری خارج از اتحادیه پذیرفته است و فرانسه مشتاقانه منتظر صلح از طریق میانجیگری است. در میان وحدت پراکنده است، شاید کاملترین توصیف از وضعیت کنونی قاره اروپا، و در زمانی که اتحاد قاره ای با شامل روسیه تبدیل به یک رویا شده است، این خانه نیمه کاره بیش از هر زمان دیگری آسیب پذیر است. . میزان آسیب پذیری که مشخص نیست، «جامعه سیاسی اروپایی» در کاهش ریسک تأثیر دارد.

311311

دکمه بازگشت به بالا