اجتماعی

تمرکز هلال احمر بر آموزش‌های همگانی عملی و مهارت محور

تمرکز هلال احمر بر آموزش‌های همگانی عملی و مهارت محور

مدیر آموزش عمومی جمعیت هلال احمر در حاشیه این نشست مدیران ارشد جامعه گفت: با افزودن و رشد کارگاه های عملی بر ارتقای مهارتی دروس پایه آموزش عمومی متمرکز شده ایم. اکنون در ابتدای راه هستیم.

به روگر ایواره و بنابر بازیک بازی بازیک بازی کامیت حلال احمر; نواب شمسُروز روز عقشت در برجانی گردهمایی الی ستادی و امیدیر استانی این جمعیت در شهر مشهد شد کارده; رویکرد پرامون هلال احمر برای ارتقای آموزش همگانی گفت: بر اساس نیاسنجی و اپنیازی روست کیتری، آموزش نظری برای افزایش آمادگی مردم در مواجهه با خطرات موثر است اما کافی نیست. بنابراین در مرحله اول 4 ساعت کارگاه عملی را به دوره آمادگی خطرات اضافه کردیم و از ماه جاری به 8 ساعت تئوری قبلی اضافه کردیم.

او تعريف و تعريف را شرت عرض العربية تعريف الاحل احمر بريد مدون دونتس و گفت: پس از تعريف به عراقي تعريف به تريك مي‌رسد. تعريف در واقد تعريف العربية منظمة است. ما این رویکرد را روی خانه های هلال متمرکز کرده ایم. خانه هلال مراکز آموزشی کوچکی هستند که مردم را برای مواجهه با خطرات در مناطق دور افتاده روستایی و مناطق کمتر شهری آماده می کنند.

شمس پور بر روی گروه های هدف ویژه تمرکز کرد تا دسترسی مردم را تسهیل کند. آنها می توانند خودشان آموزش دهند و به دلیل ارتباط با تعداد زیادی از افراد، می توانند به سرعت تحصیلات خود را به دیگران منتقل کنند.

مدیر آموزش همگانی جمعیت هلال احمر امکان دسترسی همه مردم به آموزش را در 24 ساعت شبانه روز و هفت روز هفته فراهم کرد و تا امروز بیش از یک و نیم میلیون نفر دوره ها را به صورت مجازی و مجازی گذرانده اند. پس از آزمون الکترونیکی گواهی شرکت در دوره را از این سامانه دریافت کرده اند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا