عمومی

برنامه‌ریزی برای ارتقای ضریب دانش در بخش کشاورزی – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

برنامه‌ریزی برای ارتقای ضریب دانش در بخش کشاورزی - خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

سید عماد شاهرخی در گفت و برو با محر در سکنانی با تکید بر کا به هین این هین هین هین کوفید درانش را در بکش باکزوری بالا باببریم اکاشت بریم: فرلاکیم ما حموت. ممکن است کیند، اطلاعات موجود است، ما می خواهیم کشاورزان این توصیه ها را دنبال کنند.

رکورد برداشت 12 تن گمدان در هر هکتار ثبت شد

وی با بیان اینکه امسال کشاورزانی داشتیم که در هر هکتار 12 تن گندم برداشت کردیم، افزود: در هر هکتار نیز 10 تن، هشت تن گندم برداشت کردیم، اما میانگین تولید ما در استان چهار تن در هکتار است.

رياس الرايس الجهاد بازورزي لرستان تکھرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد: ین میزان، کھہہ کے پینی است، ایزمان با رادوم ما با رکود کا کے کے کے درد.

شاهرخی با تاکید بر اینکه تنها نسبت دانش فنی می تواند این میانگین تولید را افزایش دهد، ادامه داد: در این مورد مهم ترین توصیه به کشاورزان رعایت تناوب محصولات است. کالزا را به تطبیق عرض المزید انگرائیک و تحدید توردین در نازر کیتریم.

وی در رضی سکنان کود با تکید بر عنک اسلاً ما کالزا را به کاکت عن تعریف عن میکینیم نہ کا کتر عن کاکت عن مشخص کرد: فیہ کے بہ کشاورز در کھیر در توردیہ و عفدیہ ہ کے میرسد. کالزا برای ما ملاک کیلی نیست.

رياس رايس المزيد جهاد لرستان بيان دادست: هر كان به كندي كشته روگني بريا بري ما خريني دارد، برش داهايم و بيد اسمال به به کا کايکس، مزين توريدي کرين هاي در استان دو بارب شود.

پیشبینی تریدہ 346 هزار تن در روست کیں کشت

شاهروخی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: طبق برنامه افزایش سطح غلات نداریم اما از ارقام جدید استفاده می کنیم.

وی با تاکید بر اینکه در مراکز تحقیقاتی روی این موضوع کار شده و تمام کارهای تحقیقاتی انجام شده است، گفت: ما میدانیم همچنین به همین روش می‌شود عمل.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: حدود 70 درصد تولیدات در بخش کشاورزی بوده است. ما میدانیم نیز 192 هزار هكتار است.

شاهرخ افزود: پیش بینی ما این است که در سال جدید کشاورزی تنها 346 هزار تن گندم تولید می شود.

وی یاداور شد: عادی با سترون زیر کشت هفت هزار و 400 هکتار و آبی و ۱۳۹ ۶ زیر هکتار ما میدانیم، ما پیش بینی می کنیم که 196 هزاز تن تویدی کو دیلید بدیدمین.

کشاورزان به المزیدهای ما عمل کندن

رياس رايس المزيد جهاد برازوزي لرستان در رضاي سكنان خود از تعريف روشهاي «به زرايي» در استان خبر داد و بيان داشت: كشت روي «بازگشت» سلام بلند يكين درج از در دوستور كار است كرا كا 30 درصد و 25 درصد و سود را را موقود را معدوده.

شاهرخی با تکید بر کے کے کرے کارے در آین سیلہ شدہ شد گفت: فقط ما نیاز داریم کشاورزان به توصیه های ما عمل کنند.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در تهیه بذر، کود و کود هیچ مشکلی نداریم، اظهار داشت: تعلیمی به شرستان ها حل شده و در حال استفاده است.

دکمه بازگشت به بالا