فرهنگ و هنر

اهدای «کفتر بلورین» به بهترین برنامه رادیویی

اهدای «کفتر بلورین» به بهترین برنامه رادیویی

امیر اکبری تهیه کننده برنامه رادیویی «شما و صبا» توضیح داد: «شما و صبا» یکی از برنامه های تعاملی این شبکه است که از نظر برنامه های رادیو شبا و مخاطبان آن به تعامل با مخاطبان کمک می کند. پرداخت این مجله رادیویی با صفحات متنوع و طنز سعی در ایجاد فضایی شاد و دوستانه با مخاطبان دارد.

وی گفت: «کفتر زیک‌های، فرش نارگی سرزده، کی شد سبایی شد، نادریت سبایی و کاکای با معاین» از این که این بکشینی سرزده است بکشید.

اکبری در تنزیل بخش های بشری فرامنا گفت: «کفتر زیککای» پوریک را بکش این برامنا است. در این نماد شرک تعریف عمل سمرگ بلورین فستیفه ها در رادیو سباست هر فیک به کفتر شیشهای به یک رادیو سبا تعلیق غیردها از رادیو سبا تعالی غیرد ها در رادیو بلورین ها در رادیو بلورین ها در رادیو بلورین ها در انک. این است که بیشترین پیام را در طول هفته به رادیو صبا ارسال کرده است.

وی کرید داد: در این برنامه در آیتم «کف نارنجی» در قالب حضور مجری یکی از مخاطبان رادیو صبا تعجب می کنیم که پیام ها یا گوشی های جالب و جالبی هستند یا در این برنامه، کودکان بیشترین شنیده را دارند. «سرزده» عنوان جذاب ترین و جذاب ترین آیتم این برنامه است که گزارشی از پشت صحنه یکی از برنامه های صداوسیما ارائه می کند. سبایی شد!» به رمعی و مرور سترهاء یک از معایر رادیو سبا با. همچنین بخش «روایت صبایی» مراحل ساخت یک برنامه رادیویی را روایت می کند.

تهیه کننده «شما و صبا» در باین کاترنشان کرد: در آن فیلم هر این فیلم با یک از رایدو صبا به به می با با همی و راوگی از های ایندیده رایدو سبا به شنونگمی مین. امیدواریم این برنامه به یکی از مهم ترین جوایز رادیویی تبدیل شود.

55245

دکمه بازگشت به بالا