استان ها

ارائه گزارش روند پیشرفت روزافزون توسعه و تولید در کشور

در سرت سران قوا روست کریPT;

ارائه گزارش روند پیشرفت روزافزون توسعه و تولید در کشور

دستیاران رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از توسعه توسعه و تولید در کشور و تداوم سیاست های حمایتی دولت از حوزه تولید ارائه کردند.

خبرگزاری روگر کروف سیتاشی انا، در مجمع عمومی بعد از ظهر شنبه که به میزبانی رئیس جمهور برگزار شد، اعضا در خصوص مسائل و اولویت های مختلف کشور بحث و تبادل نظر کردند.در جلسه امروز سران قوه مجریه، مقننه و قضائیه که دستیار اول و معاون اقتصادی رئیس جمهور جامو و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز حضور داشتند، اعضا بر لازم است دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی فعالتر شود.

در این جلسه دستیاران رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز گزارشی از پیشرفت توسعه و تولید در کشور و تداوم سیاست های حمایتی دولت از بخش تولید از جمله جذب نقدینگی ارائه کردند. و تداوم تولید دارایی.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا